Tijekom istraživanja u Umagu otkrivene rijetke freske

Rijetke freske pronađene su na umaškom Trgu sv. Martina, točnije na mjestu gdje su se nekoć u istoimenoj crkvici, izgrađenoj prije 8. stoljeća, nalazili oltar i apsida. Radi se o senzacionalnom otkriću, važnom ne samo za povijest Umaga, nego i za cijelu Istru, s obzirom da se najstarije dosad poznate freske iz predromaničkog i romaničkog doba nalaze još samo u crkvama sv. Sofije u Dvigradu i sv. Marije od Sniga u Maružinima - kaže voditeljica zaštitnog arheološkog istraživanja Biljana Petrović Markežić. Najavila je da će nakon istraživanja uslijediti restauracija freski i konzervacija zidova crkvice, što bi se u konačnici, kada se sve to završi i postavi u Muzeju grada Umaga, moglo pokazati odličnom pričom koja bi obogatila kulturno-turističku ponudu grada.
                                                                                  

FOTO: NOVI LIST

- Ovo su najstarije freske do sada pronađene u Umagu i dat će doprinos u saznanjima o freskoslikarstvu na području Istre. Freske su in situ nađene u istočnom, liturgijskom dijelu crkvice. Mnogi ulomci prikazuju svetačke likove, među kojima je i Isus, što znamo zbog aureole oko glave. Detaljnom analizom freski, tehnike izrade, korištenih boja i sastava žbuke na kojoj su naslikane moći će se znati čak i ime majstora koji je oslikao crkvicu sv. Martina, a što ćemo povjeriti konzervatoru Željku Bistroviću, rekla je Petrović Markežić. Pronađeni fragmenti trenutno se čuvaju u dvadesetak sanduka u muzejskoj radionici.

T. KOCIJANČIĆ
 
NOVI LIST, 01.12.2010.