Sustav javne nabave

Slika /slike/dosjei slova.jpg
Od 1. siječnja 2024. godine postupci javne nabave, Registar ugovora, Planovi nabave, žalbene i druge radnje objavljuju se novoj platformi Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.hr , obzirom ista zamjenjuje platformu EOJN NN (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ )