Dubrovački vjesnik - Obilježena Chopinova obljetnica

PIJANIST BERISLAV ARLAVI U KNEŽEVU DVORU 
    
 
Bez obzira na intenzitet glazbenih događanja u Dubrovniku, u prvom dijelu ove godine nije obilježena Chopinova obljetnica! Ipak, još uvijek prije otvaranja 61 .Dubrovačkih ljetnih igara ta je prigoda koju štuje i na različite načine proslavlja cijeli kulturni svijet, našla svoje mjesto i u našem glazbenom životu. I to u Kneževu dvoru. Chopinovu obljetnicu u Dubrovniku organizirala je Udruga Porporela uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i pomoć Grada Dubrovnika. Koncert je, s obzirom na broj publike, prošao gotovo nezapaženo. Ali s obzirom na sadržaj i realizaciju dosegao je puni kreativni zanos i neospornu umjetničku vrijednost. Chopinovu obljetnicu u Kneževu dvoru obilježio je Berislav Arlavi, jedan od onih domaćih solista koji više koncertiraju izvan granica domovine nego u njoj. Pa se nakon nedavno održanog recitala u Parizu na listi inozemnih nastupa nadovezuju oni u Beču i Hagu. Berislav Arlavi dubrovačkoj je publici izveo Šulekovu Sonatu za klavir nastalu 1978.godine i Chopinova 24 preludija op.28. lako bez poveznice, Šulekova glazba je bila dobar prethodnik Chopinovoj. Napomenimo da Arlavi, kako je istaknuto u njegovoj biografiji, često poseže za domaćim glazbenim stvaralaštvom pogotovo novijeg datuma. A Chopinovi Preludiji nizali su se odmjerenim tempom, poput disanja, pri čemu je na jasan način okarakteriziran svaki od njih. Razgovijetne tehnike, razabranog tona i neke profinjene lakoće, Arlavi nam je na lijep način zadržavao pažnju. I postigao neku osobitu vezu s publikom koja kao da je sjedila u nečijem salonu- naime, gledalište je bilo raspršeno u prostoru - i opušteno uživala u glazbi bez, obzira na to kakva je vreva i buka čeka pred vratima Kneževa dvora.
  
SANJA DRAŽIĆ
  
DUBROVAČKI VJESNIK, 03.07.2010.