Obnovljena antička ploča rimskog cara Konstantina

TOPLIČKA BAŠTINA
  
U Zavičajnom muzeju u Varaždinskim Toplicama obnovljena je antička ploča rimskog cara Konstantina Velikog. Restauratorsko - konzervatorski radovi trajali su tri mjeseca, a pod stalnim nadzorom Konzervatorskog odjela iz Varaždina izveli su ih Vladimir Gašparić Gapa i Josip Cepanec.
 
-To je ploča iz arheološke zbirke Muzeja, na kojoj je antički naziv naselja Varaždinske Toplice - Aguae lasae - te odredba cara Konstantina o obnovi Toplica i uvođenju sajma - rekla je Spomenka Vlahović, ravnateljica muzeja. Dodala je da je napravljena kopija, koja će biti izložena u Arheološkom parku, a da su obnovu financirali Ministarstvo kulture sa 40.000 te Varaždinske Toplice sa 10.000 kuna.
 
(jm/VLM)
  
VEČERNJI LIST VARAŽDIN I MEĐIMURJE, 17.09.2010.