Restaurirani instrument, stariji od 150 godina, ponovo u Crkvi Presvetog Trojstva

PONOVO ĆE ZASVIRATI NAJVEĆE BRODSKE ORGULJE
  
Nakon šestomjesečne obnove u slovenskoj radionici Škrabl iz Rogaške Slatine orgulje stare više od 150 godina dovezene su u crkvu Presvetog Trojstva, gdje su u tijeku završni radovi na postavljanju i uštimavanju.
 
Gvardijan franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu pater Sebastijan Golenić ističe da će kolaudacija orgulja važnih ne samo za liturgiju, već i cijeli grad, biti 11. srpnja.
 
Prva temeljita restauracija
 
Prva drvena crkvica imala je male orgulje, dostatne tek za liturgijsko pjevanje. Onda su 1777. godine Savom dovezene veće orgulje iz Čuntića, koje su bile u uporabi do 1838. godine.
 
"Tada je ondašnji provincijal, skladatelj i skupljač narodnih popijevki Marijan Jajić s fra Ignacijem Lehnerom i još dva brata tesara napravio današnje orgulje. Iako je bilo pokušaja njihova poboljšanja, do sada nije bilo temeljite restauracije.
 
Uz podršku Ministarstva kulture, Brodsko-posavske županije, Grada Slavonskog Broda, privatnih tvrtki i brojnih vjernika, uspjeli smo prikupiti potrebna sredstva za restauraciju orgulja, na čemu smo svima zahvalni“, kaže gvardijan franjevačkog samostana.
 
Dodaje da je obnova koštala 60.000 eura, a još je nužno iznaći novac za dovršetak ormara u kojem su smješteni registri te za PDV. "Jamstvo za obavljene radove je deset godina, a vjerujemo da daljnjih 50-80 godina orgulje neće trebati ništa drugo do li tu i tamo uštimati“ dodaje Golenić.
 
U slovenskoj su radionici restaurirane metalne i drvene svirale, za čiju se izradu koristi drvo smreke, bora, kruške i hrasta te prijenosnice. Stavljeni su novi mijeh i motor koji ga puni zrakom, dok su pedali produženi za oktavu kako bi se mogla svirati barokna i slična zahtjevna a efektna glazba.
 
Anđeo bubnjar kuriozitet
 
"Sada radimo tonsku mehaniku i registre mehanike nakon čega slijedi stavljanje svirala i sviraonika, kojemu smo napravili novi manual i pedal“, kaže voditelj radova Ciril Cvrlin, dodajući da su orgulje pojačane s nekadašnjih 12 na 27 tonova.
 
Gvardijan Golenić ističe da je uvjet za postavljanje registara nazad u ormare bila dezinsekcija i zaštita od crvotočina.
 
"Također slijedi i zahtjevan posao intonacije prema tzv. komornom a-tonu kako bi svaki registar ponaosob te svi zajedno skladno i snažno zvučali. To će potrajati desetak dana“ pojašnjava gvardijan franjevačkog samostana.
  
Dodaje da su orgulje crkve Presvetog Trojstva najveće na području Slavonskog Broda i okolice, a kao kuriozitet ističe anđela bubnjara koji će biti vraćen na kor budući da se anđeli obično prikazuju s violinama i flautama.
 
Restauriraju se i oltari
  
Nakon obnove fasade samostana i crkve te glavnog oltara, u crkvi Presvetog Trojstva u tijeku je obnova oltara Svetog križa, koji gradi Hrvatski restauratorski zavod, a restauraciju financira Zavod za zaštitu spomenika i Ministarstvo kulture. Kako ističe gvardijan Golenić, u budućnosti će biti nužno srediti i samostansku knjižnicu, u kojoj se medu gotovo 14.000 svezaka nalaze i inkunabule.
  
ANITA BENIĆ
 
VJESNIK, 21.05.2010.