Glas Slavonije - Senzacionalna velička freska iz 13. stoljeća

ZAVRŠENA RESTAURACIJA CRKVE SV. AUGUSTINA
   
Golemi zidni oslik s dva prikaza, starijim iz 13. i novijim iz 14. st., nakon stručnoga je restauratorsko-konzervatorska postupka, trajno prezentiran na vanjskom južnom pročelju gotičkoga svetišta veličke crkve sv. Augustina.
       
Monumentalan je to i gotovo jedinstven primjer gotičkoga fresko slikarstva jer su vanjske srednjovjekovne freske takvih razmjera u nas pravi raritet pa su time i prvorazredna povijesno-kulturna senzacija. "Iz razdoblja gotike naći ćete u nas neka dekorativna oslikavanja vanjskih površina, ali ovakve figurativne scene kakve vidimo na veličkoj freski, doista su jako rijetke. Na žalost, malo je toga sačuvano od izvornika pa se najveći dio zahvata odnosio na konzervaciju, a manje restauraciju slikanih prikaza. Nastojalo se sačuvati ono sto je ostalo, estetski ga prezentirati i uklopiti u cjelinu južnoga zida svetišta i broda gotičke crkve", kaže restaurator Josip Marić, dodajući kako je u starijem slikanom sloju motiv manje čitljiv, dok je onaj mladi ostao dobro očuvan u gornjem dijelu oslika. U starijem je sloju fragmentarno vidljiva scena davne bitke sa strijelcima i konjima u galopu, dok je u novijem motiv sv. Kristofora koji u ruci drži Krista.
 
Posao obnove i zaštite trajao je mjesec i pol dana, a u prvoj su fazi stručnjaci uklanjali žbuku nanesenu za posljednje intervencije na vanjskim zidovima crkve i to za preventivne zaštite 1987. kada su i pronađeni zidni oslici. Nakon sanacije oštećenja stavljena je nova vapnena žbuka na kojoj su prezentirani fragmenti freske.
 
"Vrlo je to složen i ozbiljan projekt i u građevinskom i u restauratorskom postupku koji s izradom konzervatorske studije traje i nekoliko godina. Na samoj crkvi radovi traju oko dvije godine, a usredotočilo se tu na funkcionalni, liturgijski dio, prije svega svetište i sakristiju. Restauracijom je obuhvaćena i unutrašnjost elemenata gotičkoga svetišta u kojem se ističe gotička sedilija s oslikom križa u gornjemu dijelu, barokna oltarna pala sv. Augustina iz 18. st., kao i sakristijski ormar iz istoga razdoblja", istaknuo je dr. Žarko Španiček, pročelnik Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Požegi.
 
Svetište je tijekom vremena izgubilo na izvornosti u arhitektonskom i likovnom smislu pa mu se sadašnjom obnovom vraća originalan izgled.
  
"Ministarstvo kulture osiguralo je pola milijuna kuna za restauratorsko-konzervatorske radove, dok se najveći dio obnove financirao milodarima vjernika te donacijama samih Veličana. Crkva u Velikoj jedna je od najstarijih na ovom prostoru, potječe iz 1332. U njoj su djelovali franjevci i to čak i za turskoga razdoblja, što joj daje dodatnu važnost jer u kontinuitetu ona ovdje živi i postoji gotovo sedam stoljeća", dodaje vlč. Mario Sanić, podsjećajući kako je njezina uloga u povijesti cijeloga kraja iznimno velika.
SANJA NAJVIRT
  
GLAS SLAVONIJE, 29.09.2010.