Jedinstveni muzej u nacionalnome parku

OTVORENA ARHEOLOŠKA ZBIRKA BURNUM U NP KRKA
  
 
U nazočnosti više od stotinjak sudionika Svjetskog kongresa rimske vojne arheologije - ROMEC 2010., ovih je dana šibensko-kninski dožupan Željko Šimunac svečano je otvorio Arheološku zbirku Burnum u jednoj od uređenih zgrada nekadašnjega vojnog kompleksa u selu Puljanima na području Nacionalnoga parka Krka. 
 
Arheološka zbirka Burnum smještena je u jednom od objekata budućeg znanstveno-istraživačkog centra u kojem je uređena i oveća kongresna dvorana.
 
- Korak po korak idemo Krkom uzvodno, prema njezinu izvoru, slikovito je rekao Željko Bulat, ravnatelj NP Krka, predstavljajući novi kulturno-turistički punkt, jedinstven u svijetu po tome što se nalazi unutar Nacionalnog parka, i u neposrednoj blizini značajnog arheološkog nalazišta Burnum. Bulat je najavio osnivanje Arheološkog parka i muzeja na ovome mjestu te Međunarodne arheološke škole.
 
 
Prema riječima Zorana Wiewegha, glavnog konzervatora u Ministarstvu kulture, ovaj projekt će i nadalje imati podršku Ministarstva koje je dosad doznačilo 800 tisuća kuna za istraživačke radove. Dožupan Željko Šimunac zahvalio je Vladi RH koja je prepoznala ovaj projekt i cijeli vojni kompleks u Puljanima 2005. godine prenijela na javnu ustanovu NP Krka.
 
Prostor Arheološke zbirke suvremeno je uređen i opremljen, za što je utrošeno 1,3 milijuna kuna. Zbirku čine predmeti koji su pronađeni na Burnumu. Dok se na terenu mogu vidjeti kameni ostatci većega rimskog amfiteatra, arkada zapovjedne zgrade i nekoliko zidova vojnog vježbališta, u novootvorenoj zbirci Burnum prikazani su rezultati starih i novih arheoloških istraživanja. U četiri prostorije rekonstruiran je izgled rimskog naselja i život u vojnim logorima. U prvoj prostoriji prikazan je izgled amfiteatra prije istraživanja, te sve faze iskopavanja i rekonstrukcije. Izloženi su najreprezentativniji nalazi iz same arene te makete idealne rekonstrukcije amfiteatra.
 
U drugoj prostoriji izloženi su kameni nadgrobni spomenici rimskih vojnika. U trećoj prostoriji izložena je keramika, staklo, koštani nalazi, novac, metalni predmeti svakodnevne upotrebe, te rimska vojnička oprema. U zadnjoj prostoriji postavljena je skulptura cara Vespazijana i graditeljske tehnike Burnuma. 
 
 
 
Istraživačku kampanju na Burnumu od 2003. godine provode Drniški muzej, Katedra za antičku arheologiju Sveučilišta u Zadru i Odjel za arheologiju Sveučilišta u Bologni. Akademik Nenad Cambi je, čulo se na svečanosti otvaranja Zbirke, "alfa i omega" istraživačko-konzervatorske kampanje na Burnumu.
 
Mladići odjeveni u odore rimskih vojnika i s replikama oružja iz toga davnog vremena upriličili su u Puljanima i Burnumu gladijatorske borbe.
 
JADRANKA KLISOVIĆ
 
VJESNIK, 02.06.2010.