Knjižnica dobila donaciju od 108 tisuća kuna

Kninska knjižnica dobila donaciju od 108 tisuća kuna za nove knjige od Ministarstva kulture, Grada Knina i Šibensko-kninske županije a do kraja godine očekuje se još 80 tisuća kuna. U novom fundusu knjiga naći će se i stručna literatura za sadašnje i buduće studente kninskog Veleučilišta koje je u istoj zgradi s knjižnicom. Sve većim brojem knjiga i ograničenja prostorom gradska knjižnica vapi za novim prostorom koji bi trebao biti u zgradi koju trenutno koristi policija a koja će izgradnjom nove policijske stanice biti slobodna. Š.L.
  
ŠIBENSKI LIST, 21.08.2010.