Rad Nikole Bašića najprimjereniji

PREDSTAVLJENO IDEJNO RJEŠENJE SPOMENIKA POGINULIM KORNATSKIM VATROGASCIMA
 
Usprkos počet­noj rezerviranosti i kritičnosti na idejno rješenje budućeg spomen obilježja poginulim kornatskim vatrogascima, na­kon što su jučer u šibenskoj gradskoj knjižnici "Jurja Sižgorića" vidjeli sve radove, obitelji stradalih omekšale su svoj stav. Na izložbi je pred­stavljeno 20 radova pristiglih na natječaj Ministarstva kul­ture na kojemu je prosudbeno povjerenstvo izabralo ide­jno rješenje arhitekta Nikole Bašića koji je predvidio grad­nju 12 kamenih križeva u tehnici suhozida na mjestima stradavanja vatrogasaca dok bi centralni dio spomen obil­ježja predstavljalo kružno središte i okrugli žrtvenik predviđeni kao mjesto okupl­janja i komemoracije. Kame­ni križevi bit će veličine 20 sa 15 metara, a za gradnju je potrebno 35 kubika kamena. Kako će se spomen obilježje graditi, još uvijek je dvojbe­no. Postoje, naime, dva sce­narija te će se kroz mjesec dana definirati hoće li se taj posao putem javnog nat­ječaja dati nekoj ovlaštenoj građevinskoj tvrtci ili će se prihvatiti inicijativa udruge Suhozid sa Paga da se križevi grade dobrovoljno, što su po­držale Vatrogasna zajednica te gradovi i općine.
   
- Moj je dojam da smo svi u socijalnom smislu istraumatizirani s tom ne­srećom jer je sve obavijeno sa puno pitanja na koja nema odgovora. Zato bi taj način dobrovoljnog građenja imao svoju simboliku. To zahtjeva mnogo ljudi, zajedničku ko­munikaciju, zajedničko žrtvo­vanje i na neki način postaje ona druga nematerijalna duhovna komponenta tog spomenika - kazao je Nikola Bašić.
 
Iako je najavljeno da će pristupni put i spomen obil­ježje biti izgrađeni do 30. ko­lovoza 2010. godine, odno­sno treće obljetnice Kornatske tragedije, obitelji sum­njaju da se toliki posao može napraviti u zadanom roku te poručuju da će biti zadovol­jni i ako do tada bude uređena barem staza koja vodi do mjesta stradavanja.
 
Joško Klarić, otac poginu­log Dina Klarića iz Šibenika, Bašićevo rješenje smatra na­jprimjerenijim od svih.
         
- Ima dosta dobrih ra­dova, no najviše mi se sviđa rad gospodina Bašića jer se uklapa u teren Kornata, radit će se od prirodnog kamena, a ne metala ili nekih umjet­nih materijala. Ipak mislim da je zamišljeno prekrupno i da je to moglo biti i skrom­nije izvedeno. U ime obitelji dao sam molbu samo da se naša spomen obilježja ne di­raju, neka se ostave gdje jesu jer su to točna mjesta strada­vanja. Nisu mi konkretno od­govorili na to, ali to su mala kamenja i ne mogu stvarati probleme - kazao je Klarić.
     
Ajka Crvelin iz Tisnoga koja je u tragediji izgubila su­pruga Ivicu i sina Antu, kaza­la je da joj je žao što se svih 12 križeva neće nalaziti na točnim mjestima stradavanja i što će se spomenik u potpu­nosti moći vidjeti samo iz zraka, dok je Ivica Strikoman iz Vodica, otac poginulog Hrvoja Strikomana, dodao da je Bašićev rad od svih po­nuđenih najbolji s obzirom na ambijent te se stekao do­jam da neki autori niti ne znaju kako otok Kornat iz­gleda.
 
ZORANA DELJANIN
 
NOVI LIST, 23.02.2010.