Nagrade Hrvatskog arheološkog društva

AKADEMIKU CAMBIJU NAGRADA "DON FRANE BULIĆ"
   
- Akademik Nenad Cambi laureat je Na­grade "Don Frane Bulić" za životno djelo Hrvatskoga arheološkog društva. Godišnju nagradu "Josip Brunšmid" za 2009. dobila je Dubravka Balen-Letunić za izložbu "Tri ti­suće godina pretpovijesti - Remek-djela metalnih razdoblja kontinentalne Hrvatske" u Keltenmuseumu u Hochdorfu od rujna 2008. do ožujka 2009. Predsjednik HAD-a Hrvoje Potrebica proglasio je za počasne članove Branku Šulc i Zdenka Brusića, profesora na zadar­skom sveučilištu.
  
Akademik Cambi nedvojbeno je među vodećim europskim stručnjacima u proučavanju rimskih portreta i sarkofaga, a osim klasičnom bavi se i sta­rokršćanskom arheologijom, is­taknuto je na svečanosti.
  
Uz zahvale kolegama što su tako visoko vrjednovali njegov rad, Cambi je rekao da bi kao svoje eventualne zasluge za razvoj struke mogao izdvojiti sveu­čilišnu djelatnost, te rad u split­skoj udruzi "Književni krug" u sklopu koje je obavio više od 50 naslova. Ocijenio je da arhe­ološka struka danas prolazi kroz teške trenutke i grubo je napadnuta. Predsjedništvo HAD-a pozvao je da "očisti struku od blata".
   
Počasna članica Branka Šulc, čije su ime i rad javnosti po­sebice približili Domovinski rat i aktivnosti registracije ratnih šteta na muzejskoj baštini, re­kla je da će se pokušati izboriti da arheološka struka dobije mjesto koje joj pripada, a pouzdaje se i u mlađe kolege. Po­časno članstvo prof. Brusić nije zaslužio samo značajnim aktivnostima na podmorskim ar­heološkim nalazištima, nego i zbog ljudskih vrlina i vedra me­diteranskog duha. U glazbe­nom dijelu nastupila je pija­nistica Tamara Jurkić Sviben. (Hina)
     
GLAS SLAVONIJE, 25.02.2010.