Zadarski list - Hrvatska je jedna od zemalja s najočuvanijim prirodnim okolišem u Europi

KREĆE IPA PROJEKT MORSKOG DIJELA MREŽE NATURA 2000 U HRVATSKOJ
 
U hotelu Palace u Zagrebu održano je prvo javno predstavljanje projekta "Identifikacija i uspostavljanje morskog dijela mreže Natura 2000 u Hrvatskoj". Najvažnija novost, koja se tiče Zadarske županije, a prenosi nam je sudionik susreta mr. Mirko Đinđić da će u ovom značajnom poslu jedan od dva pilot projekta provesti na akvatoriju u Zadarskoj županiji.
 
Program je započeo uz kratki uvod Paula Vandorena, šefa delegacije Europske unije, mr. Zorana Šikića, državnog tajnika u Ministarstvu kulture te ravnatelja Državnog zavoda za zaštitu prirode Davorina Markovića. NATURA 2000 je područje uvedeno temeljem zakona EU zbog očuvanja najvrjednijeg i sve ugroženijeg biljnog i životinjskog svijeta i prirode. Riječ je dakle o ekološkoj mreži područja na kojima se nakon identifikacije provodi zaštita, jer su iznimno značajna zbog ugroženih živih vrsta odnosno staništa. Na to se, dakle, odnose dvije direktive EU - o ugroženim vrstama i stanišnim tipovima. Najvažnija takva područja ulaze u europsku mrežu NATURA 2000.
 
Područja s ugroženim vrstama
 
Hrvatska već niz godina u suradnji s EU, odnosno Europskom komisijom i tijelima EU zaduženim za NATURA provode projekte. Državni zavod za zaštitu prirode pripremio je u tom smislu nacrt prijedloga NATURA 2000 koji obuhvaća značajan dio hrvatskog teritorija. Na njihovim se kartama mogu i vidjeti potencijalna takva područja, a Zadranima svakako zanimljivo jer se značajan prostor ove županije nalazi pod njima. On bi, dakle, govorio o područjima ugroženih vrsta i staništima s težnjom da se primjereno praksi EU zaštite i njeguju kroz održivi razvoj.
 
No, na tom putu u Hrvatskoj jedan dio posla nije odrađen. Iako se zna da Hrvatska uz jedna od očuvanijih prirodnih okoliša u Europi s iznimnom raznolikošću, nizom endema i dobrom zaštitom - na samom kopnu ima isto tako vrijedan morski krajolik, on nije identificiran i istražen. Ugrožen je raznim čimbenicima - ribarstvom, turizmom, zagađenjem i slično. Dakle, kako je utvrđen potencijalna prostor NATURA 2000 na kopnu valja ga utvrditi i na morskom okolišu. Tome nedostaje niz podataka i istraživanja. NATURA, napomenimo to ovdje, područja ne znače zaštitu poput nacionalnih parkova koja zabranjuju djelatnosti već znače skrb da djelatnosti na tim područjima idu pod ruku s održavanjem prirode i bioraznolikosti. To će vrijediti i za takve morske površine.
 
U tom smislu iz projekata IPA 2007. hrvatska je osigurala provedbu posla identifikacije i uspostave morskog dijela mreže NATURA 2000.
 
Program istraživanja i praćenja stanja
  
- U poslu vrijednom preko pola milijuna eura uključeni su mnogi istaknuti pojedinci i ustanove. Nakon detaljne pripreme programa slijedit će sastanci po županijama, a prvi ćemo organizirati 18. veljače u zadarskoj Županiji gdje očekujemo 50-ak zainteresiranih i kompetentnih suradnika. Izradit će se program istraživanja i praćenja stanja na dva pilot projekta, a jedan od njih provodit će se na ovom području što svakako valja zahvaliti i ovdašnjoj vrijednosti morskog pejzaža, činjenici da postoje određene početne informacije, kao i uključenosti našeg Donata Petriciolija u sam program koji provode NIRAS, Orbicon i Leif Hansen te OIKON, uz Državi zavod za zaštitu prirode, kazao nam je mr. Mirko Đinđić, ravnatelj Javne ustanove za brigu o zaštićenim područjima Zadarske županije.
 
- Inače, površina NATURA 2000 područja u EU obuhvaća već 17 posto teritorija. U nas je pod raznim režima zaštite do sada dio nacionalnih parkova, potom parkova prirode te područja o kojima skrbe javne ustanove županijske razine, odnosno negdje i razine loklane samouprave, kazao nam je Đinđić.
 
Inače, Nacional ekološka mreža koja bi potencijalno ušla u NATURA 2000 na našem prostoru, a što se može vidjeti na web stranicama Državnog zavoda, iznosi 39 posto nacionalne površine, dok je kod takve morske površine oko 15 posto. No, istraživanja koja slijede dat će punu sliku.
Projekt bi se trebao provesti tijekom ove godine.
 
U svakom slučaju očekuje se niz novih podataka o našem moru i podmorju, vrstama, mriješćenju, ugroženosti, staništima i slično.
 
Posebno priznanje Mirku Đinđiću
 
Davorin Marković, ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu prirode ovom je prilikom pred svim sudionicima susreta uručio ravnatelju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije posebno priznanje za:
 
Doprinos jačanju svijesti o važnosti promicanja ideja i principa zaštite prirode na načelima održivog razvoja, stoji u obrazloženju.
Odluka je donesena na sjednici Kolegija državnog zavoda.
 
- Riječ je podjednako o iznimnom zadovoljstvu i iznenađenju. Uistinu nisam očekivao ovakvo priznanje primiti kao možda prvi ravnatelj ovakve ustanove u zemlji. Svakako je to osim priznanja i obveza i poticaj za daljni rad, a koji mislim da s približavanjem Hrvatske EU, njihovom zakonodavstvu i fondovima u ovoj djelatnosti jako prisutnima, ima veliko značenje. Naravno da je to priznanje Zadarskoj županiji i ovdašnjim ljudima koji su iskazali visoki interes i svijest o značenju okoliša i racionalnog i održivog upravljanje njim kao zalog svoje budućnosti, kazao nam je ovom prigodom Đinđić.
 
DAMIR MARIČIĆ
   
ZADARSKI LIST, 05.02.2011.