Glas Istre - Radionice o zaštiti i upravljanju Motovunskom šumom

MOTOVUNSKA JE ŠUMA POSEBNA

- "Posebna šuma, Motovunska šuma" projekt je koji provodi Javna ustanova Natura Histrica u suradnji s općinama Motovun i Oprtalj, Centrom za istraživanje, valorizaciju i promociju istarskog tartufa iz Motovuna i Lovačkim društvom Vepar iz Oprtlja. Sufinancira ga Uprava za zaštitu prirode Ministarstva kulture RH, a provodi se s ciljem zaštite, promocije i boljeg upravljanja vrijednostima Motovunske šume, kao posebnog rezervata šumske vegetacije i jedine sačuvane nizinske poplavne mediteranske šume u Hrvatskoj.

U sklopu projekta održana je radionica u prirodi za djecu iz Oprtlja, Livada i Motovuna, a u motovunskom kinu radionica o zaštiti i upravljanju šumom namijenjena tartufarima, lovcima i lokalnom stanovništvu. Tom se prilikom i raspravljalo o potrebama zaštite, održivog upravljanja i korištenja šume.

Motovunska je šuma posljednji primjer sačuvane nizinske poplavne mediteranske autohtone šume hrasta lužnjaka, poljskog jasena i brijesta i time posljednji ostatak autohtonih nizinskih poplavnih šuma - longoza. Osim nje, postoje još samo dva lokaliteta takve šume - na bugarskoj obali Crnog mora i u Crnoj Gori. Nekoć je na Mediteranu bilo mnogo poplavnih šuma, ali su one uglavnom krčene i pretvorene u poljoprivredne površine. Srećom, krčenje Motovunske šume nije bilo velikih razmjera. Zbog posebnosti šumskih sastojina, flore i faune te hidrogeoloških specifičnosti, šuma je 1963. proglašena posebnim rezervatom šumske vegetacije. Danas Motovunska šuma pokriva 275 hektara područja općina Motovun i Oprtalj, a šumski fond čine hrast lužnjak, poljski jasen, brijest, grab, javor, topola, joha, vrba i močvarni čempres. Važno je i stanište brojnih vrsta sisavaca, a ptice koriste šumsko područje za parenje, gniježđenje, hranjenje mladih, odmor i skrivanje te kao prostor socijalne interakcije. Najznačajnija životinja u Motovunskoj šumi je lombardijska žaba, čijim je staništem ovaj prostor prepoznat kao područje posebnog biogeografskog interesa i tako će postati dio mreže Natura 2000, europske ekološke mreže koja obuhvaća važna područja za očuvanje ugroženih vrsta i staništa te vrsta i staništa u izumiranju. Osim prirodnog i znanstvenog značaja, Motovunska je šuma i vrijedan kulturno-povijesni, turističko-rekreativni i gospodarski lokalitet iznimne estetske vrijednosti, zaključak je s radionice.


 

M. RIMANIĆ

 
GLAS ISTRE, 28.11.2011.