Glas Istre - Otvorena šetnica u Park šumi Soline

KILOMETAR I POL HODANJA ZA BOLJU KONDICIJU

Na stazi koja je i rezultat obilježavanja 2011. kao međunarodne godine šuma nalazi se sedam edukativnih panoa s opisom prirodnih vrijednosti Solina, koja je 1996. proglašena park šumom. Šetači mogu noge odmoriti na klupicama i odmorištu sa stolom te se spustiti proširenim putovima do mora.

Edukativne ploče na šetnici

- Kružna šetnica od kilometar i pol u park šumi Soline koja povezuje Vinkuran i Pješčanu uvalu nedavno je "puštena u promet". Napravljena je uz pomoć 30 tisuća kuna Javne ustanove Kamenjak i deset tisuća kuna Ministarstva kulture dobivenih temeljem natječaja za projekt "Park šume Soline - Mediteranska prašuma". S vinkuranske strane pješačkoj stazi se pristupa skretanjem ulijevo nakon kamenoloma, a sa strane Pješčane uvale šetnica dolazi kao produžetak naselja. Na stazi koja je i rezultat obilježavanja 2011. kao međunarodne godine šuma nalazi se sedam edukativnih panoa s opisom prirodnih vrijednosti Solina koja su 1996. proglašene park šumom. Šetači mogu noge odmoriti na klupicama i odmorištu sa stolom te se spustiti proširenim putovima do mora. Staza će punu vrijednost pokazati ljeti jer će turisti dva medulinska naselja moći aktivno boraviti u šumi.

- Soline su vrijedne za medulinsku općinu jer doprinose stvaranju posebnih mikroklimatskih uvjeta, smanjuju buku i eroziju tla te proizvode kisik. Jedno stablo u svom životnom vijeku proizvede kisika dovoljno za 20 godina ljudskog života. Park šuma Soline se prostire na stotinjak hektara, a 80 posto vegetacije čini hrast crnika, kaže ravnatelj Javne ustanove Neven Iveša. Osim crnike značajna je i planika čije plodove se ne smije jesti u velikim količinama jer tada uzrokuje opijenost. Tu je i tršlja koja se koristila za balzamiranje faraona, kadulja i bušini.

U vinkuranskoj staroj školi postavljena je i stalna izložba fotografija iz park šume, insektarij s kukcima iz Solina, herbarij te edukacijski paneli. Pravilnik o unutarnjem redu u Park šumi Soline trenutno je na razmatranju dvaju mjesnih odbora, a nakon što se oni s njim slože, ide na upravno vijeća JU Kamenjak, općinsko vijeće i u Ministarstvo kulture.
T. GRBlĆ

GLAS ISTRE, 05.12.2011.