Vjesnik - Svjetska banka pomaže Hrvatskoj zadovoljiti EU-standarde u očuvanju prirode

Projekt će pomoći mnogima u Hrvatskoj koji se bave zaštitom prirode, kao što su Ministarstvo kulture, Hrvatski institut za zaštitu prirode, nacionalni parkovi i parkovi prirode.

Ministrica financija Martina Dalić i direktor Svjetske banke za središnju Europu i baltičke zemlje Peter Harrold potpisali su ugovor o zajmu Hrvatskoj od 20,8 milijuna eura za Projekt integracije u EU Natura 2000, kojemu je cilj pomoći zemlji kandidatkinji da se uspješno pripremi za integraciju u EU u zaštiti prirode. Kredit je na 20 godina, s uključenim petogodišnjim počekom, doznajemo iz Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj.
 
Ekološkom mrežom (EM) Hrvatske, koja uključuje više od 19 glavnih nacionalnih parkova i parkova prirode, obuhvaćeno je 47 posto teritorija te 39 posto mora. To znači da veliki dijelovi Hrvatske spadaju u posebna zaštićena područja i posebna područja očuvanja, od kojih su neka obitavališta i staništa ugroženih vrsta. EM uključuje i međunarodna i hrvatska ekološki značajna područja. Nakon pristupanja Hrvatske EU, neka od tih područja postat će dio Europske ekološke mreže Natura 2000 temeljem posebnih EU-ovih propisa o zaštiti prirode, kažu u Svjetskoj banci.
 
Taj projekt pomoći će mnogima u Hrvatskoj koji se bave zaštitom prirode, kao što su Ministarstvo kulture, Hrvatski institut za zaštitu prirode, nacionalni parkovi i parkovi prirode, županijske ustanove za zaštitu prirode te poljoprivrednici i zemljovlasnici, da uspostave integriranu ekološku mrežu koja će biti usklađena s EU-ovim zakonodavstvom o zaštiti prirode, kao i s direktivama o pticama i staništima čiji je cilj unaprijediti sustav zaštite prirode.

Predložena ulaganja u ekološku mrežu financirat će manje centre za posjetitelje, staze i drugu infrastrukturu koja promiče ciljeve Nature 2000. Ustanove za zaštitu prirode naučit će kako osmisliti i provoditi projekte za zaštitu i očuvanje prirode slične projektima koji će se u budućnosti kandidirati za EU-ove strukturne fondove. To će ojačati kapacitete javnih ustanova za apsorpciju novca iz EU-ovih fondova. Uz tehničku opremu kao prioritet, financirat će se i oprema za zaštitu od požara u četiri obalna nacionalna i parka prirode. Projekt će podržati i razvoj sustava za upravljanje informacijama radi poboljšanja prikupljanja podataka putem biološkog popisa vrsta i mapiranja staništa. To neće samo olakšati praćenje i zaštitu ugroženih vrsta i staništa nego će ujedno pomoći Hrvatskoj da ispuni obveze izvještavanja EU-a. Gradnje kapaciteta u okviru projekta osigurat će pomagala za poboljšanje upravljanja parkovima. Organizirat će se kampanje za informiranje javnosti kako bi se povećala javna svijest, uključivanje i edukacija o potrebi za zaštićenim područjima. Lokalna zajednica bit će bolje integrirana u upravljanje ekološkom mrežom putem promidžbe poljoprivredno-ekoloških programa.
 
ŽELJKO BUKŠA
  
VJESNIK, 24.02.2011.