Portal Oko - Snježnica i Konavosko polje među odabranima u projektu vrijednom preko osam milijuna kuna

'NATURA MANMON'

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovati će u preko osam milijuna kuna vrijednom projektu  „Natura 2000 management and monitoring - NATURA MANMON,“ čiji je nositelj Ministarstvo kulture.

                                                                                                                 FOTO: PortalOko.hr
 

Projekt  ima za cilj očuvanje biološke raznolikosti, doprinos održivom upravljanju i monitoringu odabranih Natura 2000 područja u Republici Hrvatskoj i dio je Projekta iz programa Europske unije IPA 2009. Uz Snježnicu i Konavosko polje za projekt su odabrana i područja aluvijalnih šuma u Vukovarsko-srijemskoj županiji, lokalitet Pregon u Istarskoj županiji, Odransko polje, lokalitet Bulji u Zadarskoj županiji te međugranična rijeka Sutla. 

U svrhu jačanja kapaciteta županijskih Javnih ustanova za izradu Planova upravljanja odabranih područja u Zagrebu je održana prva radionica na kojoj su predstavnici Javnih ustanova razmijenili informacije sa predstavnicima Ministarstva kulture i Državnog zavoda za zaštitu prirode te raspravljali o pripremi dokumentacije i programima monitoringa za vrste i stanišne tipove koji su ciljevi očuvanja  odabranih područja.  
 
Nositelj projekta Natura MANMON je Ministarstvo kulture, a projektni partneri i direktni korisnici su Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode,  Javne ustanove, županijska upravna tijela, dionici područja poput šumarstva, lovstva, poljoprivrede te znanstvena zajednica koja sudjeluje u sklopu državnog monitoringa.

PortalOko.hr