Slobodna Dalmacija - Mapa za slijepe i slabovidne u Nacionalnom parku Krka

ŠETNJA JAGODICOM   PRSTA PO SLAPOVIMA KRKE
     
Za one koji ne mogu okom primiti taj silni doživljaj prirode i njezine ljepote, Nacionalni park Krka i Hrvatski savez slijepih ostvarili su naizgled nevelik projekt taktilne karte preko koje slijepi i slabovidni ljudi mogu doživjeti cijeli prostor Skradinskog buka.
  
I na ovoj suši Skradinski buk i Krka izgledaju prelijepo - za sve koji imaju sreću vidjeti tu ljepotu. Za one koji ne mogu okom primiti taj silni doživljaj prirode i njezine ljepote, Nacionalni park Krka i Hrvatski savez slijepih ostvarili su naizgled nevelik projekt taktilne karte - posebno dizajniranogmetalnogreljefa preko kojega slijepi i slabovidni ljudi mogu barem približno doživjeti ono što stotine tisuća drugih gleda očima: cijeli prostor Skradinskog buka.

Šibenčanin Tihomir Jurković prstima šeta Skradinskim bukom. On nije slijep od rođenja i pamti Buk, zna sve njegove boje i prostorne situacije, a sada zna prstima pročitati legendu na granitnoj plohi na kojoj se nalazi reljef taktilne karte i, pipajući, kroči poznatim mu krajolikom.
 
Tajnik Hrvatskog saveza slijepih Ivica Robić, koji je prvi put na slapovima Krke, kaže:
- Tri smo godine s tvrtkom "Taktilus" razvijali ovaj projekt, jer smo morali postići da se sve površine prilagode dodiru. Lakše je onima koji su nekad vidjeli određeni prostor, no slijepima koji ga nikad nisu vidjeli teško je shvatiti odnose u tom prostoru. Ovaj naš projekt sada će im to omogućiti. Nakon slapova Krke, idemo i u gradove, a prva je na redu Rijeka.
 
Taktilna orijentacijska mapa napravljena je od aluminija i potom kromirana, postavljena je na granitnu ploču, a potom na stilizirani betonski most - kako bi se moglo prići i kolicima. Na posljetku, mapa je korisna svim posjetiteljima NP Krka jer daje uvid u cjelovitu prostornu situaciju.
 
Na maloj prigodnoj svečanosti predstavljanja taktilne mape, Silvija Ćaleta iz Javne ustanove NP Krka rekla je:
- Namjera je naše ustanove da slijepi posjetitelji budu ravnopravni svima drugima. Obavijest o ovoj novosti već smo stavili na naše web-stranice i svi su dobrodošli.
 
Zvuk toka rijeke
 
Zanimljivo je da je šetnja slapovima Krke jagodicama prstiju po taktilnoj mapi popraćena autentičnim zvukom toka rijeke, koja snažno huči i sada, za relativno niska vodostaja...
Taktilna orijentacijska mapa napravljena je od aluminija i kromirana, te je postavljena na granitnu ploču, a potom na stilizirani betonski most. 
  
JORDANKA GRUBAČ
  
 
SLOBODNA DALMACIJA, 14.10.2011.