Glas Slavonije - Restaurira se barokna crkva Svetoga Duha

ZAŠTITNI RADOVI U  FERIČANCIMA

U crkvi Svetoga Duha u Feričancima, izgrađenoj 1803. godine, restauratori već nekoliko godina obnavljaju zidne oslike. Riječ je o oslicima na svodu i na zidovima u cijelom crkvenom prostoru, koji su nastali tijekom temeljite obnove crkve 1907. godine.

Likovne kompozicije izveo je zagrebački slikar Rikard Rojnik, koji ih je završio za godinu i osam mjeseci. Uz potporu Ministarstva kulture i nadzor Konzervatorskog odjela u Osijeku, zaštitni zahvati, naime, počeli su 2001. obnovom slikane dekoracije svoda svetišta.

Osim svoda svetišta, proteklih je godina obnovljen svod broda crkve, na kojem dominiraju četiri velike kompozicije koje predstavljaju razne scene iz Novog zavjeta te gornji dio zidova.

Zahvaljujući ovogodišnjoj potpori Ministarstva kulture od 80.000 kuna, nastavljena je restauracija i u tijeku je rekonstrukcija i retuširanje svih florealnih i geometrijskih dekorativnih motiva donjeg dijela bočnih zidova. Zbog vlage, prašine, razlike u temperaturi i svjetla, na pojedinim dijelovima oslika potpuno su izgubljeni bojeni i pozlaćeni slojevi.

- Nakon saniranja svih mehaničkih oštećenja i pukotina te čišćenja prašine i nataložene zamazanosti, pristupa se retušu, pozlati, odnosno rekonstruktivnim zahvatima na likovnim kompozicijama. Uočeno je da ima dosta površinskih oštećenja od soli i raznih kemikalija. Zidne slikarije najviše su stradale ispod prozora zbog izvanjskih utjecaja. Oštećenja su bila tolika da smo neke dijelove morali rekonstruirati. Radi se o vrlo zahtjevnoj fazi zaštitnih radova. Do kraja godine bi se trebao riješiti lijevi zid broda, gledajući od ulaza crkve - rekao nam je samozatajni restaurator slikar Marko.

Prema njegovim riječima, sav posao bi trebao konačno završiti do kraja sljedeće godine. Obnova baroknih oltara za sada nije na vidiku, premda su već tijekom restauracije zidnih oslika uočeni oštećeni i nedostajući drveni i pozlaćeni ukrasi.

ZIDNI OSLICI VRHUNSKO DJELO

Crkva u Feričancima, kaže restaurator Marko, jedno je od vrijednijih umjetničkih ostvarenja. "Bogatstvo oslika, pogotovo svodnih kompozicija, način oslikavanja te kvaliteta samog rada pokazuju da su djelo vrhunskog majstora. Ministarstvo kulture je to prepoznalo i pristupilo se maksimalno zaštitnim radovima. Feričanci doista mogu biti ponosni na ovu sakralnu građevinu", istaknuo je Marko.

LIJEP PRIMJER BAROKA I KLASICIZMA

Uz dekorativno slikarstvo, posebna zanimljivost crkve je njezina arhitektura. Riječ je o kasnobaroknoj klasicističkoj arhitekturi, stilu koji pokušava pomiriti barok i rokoko s jedne strane te klasicizam s druge, što je obilježje srednjoeuropske arhitekture kasnoga 18. i ranoga 19. stoljeća. Crkva je nekoliko puta obnavljana, no ni jedan zahvat nije bio radikalan i nije narušio njezin prvotni izgled. U crkvi se nalaze tri drvena oltara, rokoko monstranca i kalež iz 1742. te orgulje iz 1858. godine.

1. Crkva je izgrađena u kasnobarokno-klasicističkom stilu
2. Posebna zanimljivost su velike svodne kompozicije uokvirene bordurama
3. Restauracija zidnih oslika u crkvi Svetoga Duha u Feričancima

 

SNJEŽANA FRIDL

GLAS SLAVONIJE, 03.10.2011.