Vjesnik - Izložba "Arhitektura kao krajolik" u dalekom Japanu

SVJETSKI KONGRES ARHITEKATA
- U sklopu Svjetskog kongresa arhitekata koji će se na temu dizajna 2050. održati u Tokiju, 25. rujna će biti otvorena izložba "Arhitektura kao krajolik: morfologija hrvatske suvremene arhitekture" u organizaciji Veleposlanstvo RH u Tokiju i Udruženja hrvatskih arhitekata.
  

FOTO: VJESNIKOVA ARHIVA

 
Izložba će biti otvorena do 30. rujna, a Tokiju će se predstaviti nakon prošlogodišnje premijere na Londonskom festivalu arhitekture, priopćeno je danas iz Udruženja hrvatskih arhitekata.
 
Odabrani projekti prezentirani su na 20 panela od pleksiglasa koji slično natpisima u botaničkom vrtu nastoje srasti sa prirodnim okolišem. Kustosi izložbe su Leo Modrčin i Maroje Mrduljaš koji će na Kongresu održati i predavanje pod naslovom "Hybrid concepts: between cultural avant-garde and instrumental modernisation".
 
Na izložbi je predstavljeno 40 arhitektonskih projekata koji istražuju specifičan odnos s krajolikom u kojem se pokušava stvoriti simbioza između građevne forme i terena. Uključeni projekti koriste biomorfne i gemorfne strukture kao polazište za specifičnu taksonomiju građevnih tijela ili koncepcija arhitektonskih rješenja.
 
Izložba će biti otvorena do 30. rujna, a Tokiju će se predstaviti nakon prošlogodišnje premijere na Londonskom festivalu arhitekture.
 
Odabrani arhitektonski projekti protežu se od ranih eksperimentalnih projekata do najrecentnije hrvatske arhitekture vidljive na internacionalnoj arhitektonskoj sceni. Neki od projekata uključenih u izložbu su među najvažnijim projektima moderne i suvremene hrvatske arhitektonske produkcije koju karakterizira jasno definirani modernistički oblikovni kanon, no ovdje im se dodaje novo čitanje na tragu suvremenog arhitektonskog diskursa okrenutog fuziji arhitekture i prirode.
 
Hrvatskim se arhitektima pridružuje i nekoliko vodećih svjetskih arhitekata poput Zahe Hadid, Normana Fostera i Lebbeusa Woodsa koji su se svojim projektima u Hrvatskoj dotakli nekih tema prisutnih u hrvatskoj arhitekturi i umjetnosti te ih reinterpretirali doprinoseći korpusu hrvatske arhitekture.
 
Među hrvatskim arhitekatima čiji su radovi predstavljeni na izložbi su i Andrija Mutnjaković, Igor Emili, Vjenceslav Richter, Goran Rako i Bojan Radonić, 3LHD, Saša Randić i Idis Turato, Branislav Medić i Pero Puljiz, Alisa Andrašek, Hrvoje Njirić, Helena Paver Njirić, Veljko Oluić i Tonči Žarnić i dr.
 
Izložbu organiziraju Veleposlanstvo RH u Tokiju i Udruženje hrvatskih arhitekata, a njeno gostovanje realizirano je uz potporu Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba. [Hina]
 
VJESNIK, 19.09.2011.