www.czk-cepin.hr - Preobrazba hodnika u suvremeni Odjel za djecu i mlade

Tijekom 2011. godine Knjižnica je pripremila dokumentaciju kojom je aplicirala na raspisani Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2012. godinu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Ove nas je godine razveselio pozitivan odgovor kojim nam je odobreno 100.000,00 kn za investiciju (potrebne građevinske radove i namještaj), 10.000,00 kn za računalnu opremu i 10.000,00 kn za nabavu knjižnične građe.

Projekt podržava i naš osnivač Općina Čepin, u čijem je vlasništvu objekt, s 10.000,00 kn za investiciju, materijalom za ličilačke radove te osiguranim djelatnicima iz javnih radova za neophodno izmještanje starog namještaja u zatvoreni fond te za čišćenje prostora, a očekujemo, uz redovno financiranje djelovanja institucije, i 10.000,00 kn za nabavu knjižnične građe. Ove godine naš rad podržava i Osječko-baranjska županija s 2.000,00 kn za nabavu građe, a i iz vlastitih ćemo sredstava dio usmjeriti u obnovu fonda. Razumijevanjem našeg osnivača Općine Čepin i ljubaznošću općinske organizacije Crvenog križa Čepin dobili smo na korištenje prostor od 43 m²  za zatvoreno spremište čime je stvorena pretpostavka za preuređenje hodnika u Odjel za djecu i mlade.

Na ovaj način, Knjižnica koja je svoju djelatnost obavljala na svega 80-ak m², dobiva još 43 m² za Odjel za djecu i mlade i posudbeni pult čime se ukupna površina udvostručuje na 170 m².

Radovi na uređenju Odjela za djecu i mlade su u tijeku: prostor je ispražnjen, instalirano je grijanje i elektroinstalacije, izrađuju se nova ulazna vrata, Udruga zanatlija Čepin volonterski odrađuje ličilačke radove, a najistaknutiji je njen predsjednik Franjo Kopecki, koji je ujedno poznati pjesnik čiji radovi krase našu zavičajnu zbirku . Ovom prigodom mu zahvaljujemo na vrijednom doprinosu razvoju naše institucije jer bi se bez njegove pomoći, zbog nedostatka sredstava, morali odreći dijela namještaja (ili nečega drugog), a time bi bitno narušili zamišljenu koncepciju Odjela za djecu i mlade.

Nakon ličilačkih radova, slijedi montaža rasvjete, prekidača i utičnica, sustava protuprovalne i protupožarne zaštite, klima uređaja te dostava novog namještaja. Potom smo na redu mi, osoblje knjižnice, koje će organizirati građu prema pravilima struke te novouređeni prostor maksimalno koristiti za animatorsko-izložbene aktivnosti. Iako to ni izdaleka nije ono što bi naša Knjižnica trebala prema Standardima za narodne knjižnice (NN 58/59), svjesni nepovoljne ekonomsko-gospodarske situacije u zajednici, radujemo se proširenju radnog prostora i organiziranju kvalitetnijih službi i usluga našim korisnicima te poboljšanju radnih uvjeta osoblju.

 www.czk-cepin.hr