MK/HINA - Sastanak Vijeća ministara za kulturu i audio-vizualnu politiku u Bruxellesu

         
                                                                                                                                       HINA
 
Ministrica kulture RH prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić i pomoćnica ministrice za međunarodne odnose Tamara Perišić sudjelovale su na sastanku Vijeća ministara za kulturu i audio-vizualnu politiku u Bruxellesu.  Sastanak je bio dio susreta Vijeća ministara obrazovanja, mladih, kulture i sporta koji su se održavali 10. i 11. svibnja 2012. godine.
 
Ministrica Violić je rekla da je na sastanku ministara kulture zemalja članica EU-a središnja tema bila rasprava o novom fondu koji bi pomagao malim i srednjim poduzećima u kreativnim kulturnim industrijama.
 
"Riječ je o fondu koji je izrastao iz bivšeg fonda MEDIA i koji se bavi davanjem jamstava malim i srednjim poduzećima kod banaka. To se prvenstveno odnosi na kreativne industrije, od filmske, izdavačke i drugih, te na ona poduzeća koja nisu u stanju sama osigurati bankovna jamstva", rekla je ministrica Zlatar Violić.
 
Komisija je za program "Kreativna Europa" za proračunsko razdoblje 2014.-2020. predložila 1,8 milijarda eura. Po europskim procjenama, takvim tipom jamstava i ulaganjima u sektor kreativne industrije podigao bi se BDP na razini EU-a za pet posto do 2020. godine. (MK/HINA)