Vjesnik - Katalog Galerije umjetnina

Katalog Galerije umjetnina

- Katalog stalnog postava splitske Galerije umjetnina, u kojem je na više od 300 stranica predstavljeno oko 360 umjetničkih radova, predstavljen je nedavno u toj galerijskoj kući. Načelnica Odjela za muzejsku i galerijsku umjetnost Ministarstva kulture RH Eva Brunović istaknula je da je katalog rađen po svim zahtjevima struke i doprinos je hrvatskoj kulturi.

"Galerija umjetnina u Splitu svrstala se u lepezu visokoprofesionalnih muzejskih ustanova", rekla je Brunovć Andro Krstulović Opara, ravnatelj Muzeja Ivana Meštrovića, istaknuo je kako je zbirka umjetničkih radova Galerije umjetnina "od nacionanalne važnosti", iako je u vlasništvu Grada Splita. Novi stalni postav splitske Galerije umjetnina otvoren je 9. svibnja 2009. godine. U međuvremenu je, kako je objašnjeno, u skladu s konceptom otvorenosti, djelomično ažuriran u segmentu recentne umjetnosti. Autor stalnog postava splitske Galerije umjetnina je i urednik kataloga, muzejski savjetnik Božo Majstorović. Katalog je tiskan uz potporu Ministarstva kulture RH i Zaklade Adris. Hina

VJESNIK, 06.02.2012.