www.ika.hr - Rezultati arheološkog istraživanja na đakovačkom Trgu J. J. Strossmayera

Među najznačajnijim rezultatima iskapanja su otkriće obrambenog jarka i novca sultana Sulejmana II.
 
 
                                                               www.ika.hr
 
Đakovo, (IKA/TU) - Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Odjel za arheološku baštinu Uprave za zaštitu kulturne baštine tijekom kolovoza ove godine dostavilo je Nadbiskupskom ordinarijatu Đakovačko-osječke nadbiskupije Izvještaj o probnom arheološkom istraživanju na Trgu J. J. Strossmayera u Đakovu, koje je provedeno od 12. rujna do 6. listopada 2011. godine. Izvještaj je sastavio Marko Sinobad, dipl. arheolog, konzervator u Ministarstvu kulture koji je i vodio projekt istraživanja, a sudjelovali su i Maja Šunjić i Damir Fofić, također stručni savjetnici – konzervatori. Probno arheološko istraživanje provedeno je na položaju dviju sondi. Istočno od sjevernog dijela vrta Biskupskog dvora bila je smještena sonda 4, a sonda 6 nalazila se na sjevernom dijelu Trga J. J. Strossmayera, križanje ulica L. Botića i M. Gupca.

Izvještaj donosi najznačajnije rezultate iskapanja, među kojima je otkriće obrambenog jarka u sondi 4 i dva jarka u sondi 6. Njihovo otkriće ide u prilog vjerodostojnosti plana Đakova iz godine 1697. koji je izradio N. F. Sparr de Bensdorf, a čuva se u Ratnom arhivu u Beču. Jarak u sondi 4 može se identificirati sa sjeveroistočnim jarkom bastionskog otočića koji je utvrđeni dio grada s mostovima povezivao s gradskom varoši. Istraživanja su također pokazala da je nakon Bečkog rata, početkom 18. stoljeća, došlo do opsežnih radova koji su znatno izmijenili izgled tadašnjeg grada. Na područje današnjeg trga navezena je znatna količina zemlje i raznog građevinskog šuta koji su poništili fizionomiju grada iz vremena osmanske uprave. Prostor istočno od Biskupskog dvora upravo je tim radovima doveden u funkciju glavnoga gradskog trga.

Značajan je i pronalazak novca sultana Sulejmana II., kovanog u Istanbulu i Sarajevu godine 1688. Novac je pronađen u sloju nivelacije terena s početka 18. stoljeća, a ukazuje na veliku vjerojatnost da je Đakovo, nakon što ga je godine 1687. zauzela austrijska vojska opet dospjelo u posjed osmanske vojske tijekom snažne kontraofenzive koju je predvodio veliki vezir Mustafa Koprulu godine 1689. Spomenutim vojnim akcijama u sastav Osmanskog Carstva ponovno je ušla Srbija i značajni dijelovi Slavonije i Ugarske. Pronalazak novca sultana Sulejmana II. u zatvorenoj arheološkoj cjelini predstavlja značajan doprinos poznavanju društvenih prilika u Đakovštini u to vrijeme, posebno jer arhivski izvori o tom periodu ne govore.

Nakon prenamjene prostora s početka 18. stoljeća, značajniji radovi na prostoru Trga provedeni su tijekom rušenja barokne katedrale i izgradnje današnje katedrale u posljednjoj četvrtini 19. stoljeća. Izvještaj o probnom istraživanju navodi kako je tijekom iskapanja prikupljeno 104 vrećice raznih pokretnih arheoloških nalaza, od čega: 48 vrećica ulomaka keramike, 7 vrećica opeke, 1 vrećica ulomaka crijepa, 1 vrećica kućnog lijepa, 34 vrećice metalnih predmeta, 10 vrećica ulomaka stakla te 3 vrećice kamenih predmeta. Također, prikupljeno je i 7 posebnih nalaza te 45 različitih uzoraka, od čega: 29 uzoraka životinjskih kostiju, 5 uzoraka ljudskih kostiju, 1 uzorak ugljena, 6 uzoraka drveta, 2 uzorka žbuke, uzorak vatrišta te uzorak puževa.

Trg J. J. Strossmayera nalazi se u sklopu registrirane arheološke zone grada Đakova koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Probno arheološko istraživanje naručio je i investirao Grad Đakovo, a ono je izvedeno prema Ugovoru Ministarstva kulture, Grada Đakova i Đakovačko-osječke nadbiskupije. Planirana izgradnja novoga gradskog trga koju planira provesti gradska uprava Đakova bila bi prva značajnija promjena na prostoru trga od Strossmayerova vremena.
  
  
 
Informativna katolička agencija, 20.08.2012.