www.havc.hr - Pet hrvatskih kina primljeno u mrežu Europa Cinemas


Pet hrvatskih kina primljeno je u europsku asocijaciju Europa Cinemas. Kino Metropolis MSU, Art-kino Grič i Ljetno kino Tuškanac u Zagrebu, Kino Novska te Kinoteka Zlatna vrata u Splitu, udruženi u grupu (mini-network) na čelu s kinom Metropolis, od 1. siječnja 2013. bit će punopravni članovi te najznačajnije europske mreže kina, što će im omogućiti financijsku potporu iz fondova Europske unije za prikazivanje europskih filmova.

Članstvu je prethodio dugotrajni pristupni proces koji je 2010. godine pokrenulo kino Metropolis, analiza repertoara i ispunjavanja višestrukih kriterija te posjet predstavnika Europa Cinemas za srednju i istočnu Europu Alexandrea Tchernookova u srpnju ove godine.

Osnovana 1992. uz financijsku potporu Programa MEDIA i Francuskog centra za kinematografiju - CNC, Europa Cinemas prva je mreža kina koja radi na promidžbi europskog filma.

Njezin je cilj osigurati operativnu i financijsku potporu kinima koja se obvezuju prikazivati značajan broj europskih filmova, pokretati skupove i inicijative, kao i promotivne aktivnosti usmjerene na mladu publiku.

Popis kina u Hrvatskoj koja su otprije članovi mreže Europa Cinemas može se pronaći ovdje.