Vjesnik - Znanje dostupno cijelom svijetu

Manifestacije: Obilježen Dan Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu


Svečana proslava Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice, obilježena u srijedu u njezinoj auli, poslužila je kao prostor za predstavljanje niza projekata što ih Knjižnica provodi, dodjelu Nagrade NSK za poseban doprinos knjižničarskoj struci, koju je za dugogodišnji rad na području medicinskog nakladništva primila Jelka Petrak, voditeljica Središnje medicinske knjižnice na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, te za najavu Dana otvorenih vrata NSK koji će se održati 23. i 24. veljače od 9 do 20 sati.

Predstavljajući intenzivni rad Knjižnice u prošloj godini, glavna ravnateljica NSK Dunja Seiter Šverko istaknula je najvažnije dosege u provedbi interdisciplinarnih programa u kojima se razmjenjuju informacije i znanja. Koristeći dobrobiti digitalnih medija za širenje znanja, u prošloj je godini predstavljen akademski akademski repozitorij. Cilj projekta što ga je financijski potpomoglo Ministarstvo kulture digitalizacija je najstarijih disertacija iz fonda NSK radi njihove zaštite. Digitalizirano je sto najznačajnijih disertacija Sveučilišta u Zagrebu, a datiraju iz razdoblja između 1880. i 1952. Digitalizirane disertacije pripravljene su za objavu na mreži u PDF formatu s provedenim postupkom optičkog prepoznavanja znakova. Dodatna vrijednost projekta, kazala je Seiter Šverko, jest i mogućnost stvaranja jedinstvene baze podataka doktorskih disertacija hrvatskih sveučilišta, koja u Hrvatskoj ne postoji pa je domaća znanstvena zajednica zakinuta za uslugu uobičajenu u Europi. Za bolju recepciju hrvatskih znanstvenih radova u međunarodnoj znanstvenoj zajednici provedeno je uključivanje u Europski projekt zajedničke baze podataka koja osigurava jedinstven pristup europskim istraživačkim tezama. Sa željom i potrebom da domaći digitalni sadržaji budu u što većoj mjeri prisutni na internetu te vjerodostojnim i pouzdanim sustavima, prošle se godine radilo na uspostavi hrvatske digitalne knjižnice.

Rezultat toga je uspostava prve faze agregatora metapodataka za Europeanu, dovršena pred nekoliko dana, čime je Središnjoj europskoj knjižnici omogućeno probiranje 4.200 zapisa građe iz digitaliziranog akademskog repozitorija, kazala je Seiter Šverko. U svibnju je NSK bila domaćinom konferencije međunarodne inicijative za razvoj digitalizirane kulturne baštine Jugoistočne Europe. U sklopu manifestacije održan je i prvi Festival hrvatskih digitalizacijskih projekata. U svom izlaganju Seiter Šverko spomenula je i projekt harvestiranja sadržaja okupljenih na domeni .hr te uspostavu centra za otvoreni kod, jedinstvene inicijative koja se oslanja na program Vlade u poglavlju javna uprava.

Aktivan je bio i daljnji rad na funkcionalnoj fazi integriranoga knjižničkog sustava, a u njega se uključilo četrdesetak knjižnica fakulteta zagrebačkog Sveučilišta, instituta i veleučilišta. U daljnjem je planu Seiter Šverko najavila stvaranje sustava koji bi uključio sve sveučilišne knjižnice diljem Hrvatske.

U travnju je bio organiziran tjedan čitanja i razmjene knjiga - Book Crossing Week. U knjižnici su bili postavljeni stolovi s označenim mjestima razmjene, gdje su posjetitelji mogli ostaviti knjige koje žele podijeliti i uzeti knjige koje žele uzeti, a glavna ravnateljica spomenula je i odličan interes kulturnih institucija i centara za kulturu europskih država. Potaknuta interesom, NSK će ove godine provesti Book Crossing u županijskim narodnim knjižnicama i tako umrežiti čitav hrvatski knjižnički sustav.

U studenom je građa Zbirke Croarica, zbirke koja se bavi pronalaženjem, registriranjem i promidžbom publikacija koje hrvatski autori izdaju izvan Hrvatske, okupljena na jednom mjestu i direktno dostupna korisnicima za studijski rad. U prošloj godini, podsjetila je Seiter Šverko, NSK je izdala nekoliko grafičkih mapa, organizirala vrlo posjećenu izložbu povodom trideset godina smrti Andrije Maurovića, dok se Maurovićevi stripovi restauriraju. Posebnim izdanjima NSK je obilježila i godišnjice smrti Ruđera Boškovića i Miroslava Krleže. S Muzičkom akademijom u Zagrebu pokrenuta je Podnevna glazbena stanka za posjetitelje - podnevni koncerti klasične glazbe.

Od ostalih projekata što ih je NSK provela, na obilježavanju Dana NSK predstavljeni su i Centar za otvoreni kod, nove mrežne stranice Knjižnice, digitalni bilten prinova knjiga te QR kodovi Knjižnice.

MARTINA KALLE

VJESNIK, 23.02.2012.