www.vecernji.hr - Kultura i umjetnost nemaju granica

Program "Kultura"

Kultura i umjetnost nemaju granica


Za program "Kultura 2007.-2013." izdvojeno je 400 milijuna eura što omogućuje sufinanciranje oko 300 različitih kulturnih aktivnosti godišnje

 
 
PROGRAM „KULTURA 2007-2013“
 

Program Europske unije “Kultura 2007.-2013.” uspostavljen je kako bi se poboljšalo europsko kulturno područje koje se temelji na zajedničkoj baštini kroz jačanje i razvoj suradnje među kulturnim institucijama, stvarateljima i korisnicima. Kako bi se osigurala potpora projektima, organizacijama, promotivnim aktivnostima i istraživanju u kulturi, za ovaj program izdvojeno je 400 milijuna eura što omogućuje sufinanciranje oko 300 različitih kulturnih aktivnosti godišnje.

Ciljevi su programa promicanje transnacionalne mobilnosti kulturnih djelatnika, kulturno-umjetničkih djela i proizvoda te promicanje međukulturnog dijaloga. Program je fleksibilan i koristi interdisciplinaran pristup usmjeren na potrebe kulturnih djelatnika. Zemlje članice programa su, osim članica Europske unije, Hrvatska kao zemlja pristupnica, zemlje kandidatkinje za članstvo u EU (Turska, Makedonija, Srbija, Crna Gora), zemlje Europskog ekonomskog prostora (Island, Lihtenštajn i Norveška) te BiH i Albanija, dok ostale zemlje mogu sudjelovati kao treće zemlje.

Korisnici programa moraju biti ustanove ili privatne organizacije s pravnim statusom iz područja kulture, a u programu moraju djelovati neprofitno. Program podržava sva područja kulture, osim audiovizualnog za koji postoji poseban program MEDIA.

Postoje tri vrste aktivnosti koje program podržava.

Prva se odnosi na potporu kulturnim projektima na način da organizacije dobivaju potporu za zajednički prekogranični rad te za stvaranje i provedbu kulturnih aktivnosti. Kroz te aktivnosti pomaže se kazalištima, muzejima, istraživačkim centrima, sveučilištima, stručnim udrugama i tijelima s javnim ovlastima iz zemalja sudionica kako bi im se omogućio zajednički rad i širenje dosega kulturnog i umjetničkog rada preko granica. Unutar ove aktivnosti financiraju se projekti višegodišnje i kratkoročne suradnje, projekti književnih prijevoda, projekti suradnje s trećim zemljama te se daje potpora europskim kulturnim festivalima.

Kroz drugu aktivnost pruža se potpora za troškove poslovanje organizacijama aktivnima u području kulture na europskoj razini, odnosno organizacijama koje promoviraju osjećaj zajedničkog kulturnog iskustva i imaju stvarnu europsku dimenziju. Kategorije koje udovoljavaju uvjetima natječaja su veleposlanici (orkestri, pjevački zborovi, kazališne skupine, plesni ansambli), mreže za posredovanje te platforme za strukturni dijalog (okupljaju tijela iz civilnog društva i nevladinih organizacija).

Posljednja, treća aktivnost odnosi se na projekte suradnje između organizacija uključenih u analizu, evaluaciju ili procjenu učinka kulturnih politika.

Trenutno je otvoren natječaj za projekte suradnje s trećim zemljama kroz koje se daje potpora projektima kulturne razmjene između zemalja članica programa te trećih zemalja koje surađuju s EU u području kulture. Ove godine kao treće zemlje određene su Australija i Kanada. Cilj ovog programa je da se stvori konkretna međunarodna suradnja, te je stoga predviđeno da na projektu sudjeluju najmanje tri kulturne organizacije iz zemlje članice programa uz najmanje jednu organizaciju iz treće zemlje.

U svakoj zemlji članici programa uspostavljena je "kulturna kontaktna točka" radi pružanja pomoći i informacija o programu, a u Hrvatskoj djeluje pri Ministarstvu kulture.

Od subjekata iz Hrvatske, u programu su sudjelovali Muzej za umjetnost i obrt, Muzej suvremene umjetnosti, Eurokaz, Zagrebačko kazalište mladih, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, ali i mnoge druge institucije i organizacije koje su time dobile ne samo financijsku potporu, već i mogućnost da se predstave u inozemstvu te steknu međunarodne kontakte za daljnju suradnju.


EEF/ANA FRESL 
 
www.vecernji.hr, 18.03.2013.