Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”
Koprivnica


PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD
BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA


Uvjeti: visoka stručna sprema (VSS)
- završen stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti iz programa knjižničarskog usmjerenja ili srodni društveno-humanistički studiji

Posebni uvjeti: znanje jednog stranog jezika, poznavanje korištenja računala, komunikacijske vještine, poznavanje i primjena socioloških i pedagoških metoda u radu s korisnicima, poznavanje i korištenje metodologije znanstveno-istraživačkog rada, spremnost za permanentno usavršavanje

Specifični uvjeti rada: rad u smjenama, timski rad, terenski rad

Potreban broj izvršitelja: 2

Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu.

Rok za podnošenje prijave:  04.06.2014.

Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od zaključenja natječaja.

Uz zamolbu priložiti:
      -   Životopis
      -   Domovnicu
      -   Diplomu o završenom školovanju

Prijave se šalju na adresu:

Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica s naznakom ''za natječaj - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA“.Objava, 28.05.2014.