Natječaj za radno mjesto: portir u Hrvatskom povijesnom muzeju

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12)  muzejska ustanova Hrvatski povijesni muzej iz Zagreba, Matoševa 9, raspisuje
 

N A T J E Č A J

 
za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom povijesnom muzeju
za radno mjesto:

 
Portir
 
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad: 3 mjeseca
 
Uvjeti:
·   SSS, 4 godine – srednjoškolsko obrazovanje tehničkog usmjerenja, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na portirskim poslovima, položen vozački ispit za B kategoriju

Prednost:
·     znanje engleskog jezika
 
Uz pismenu prijavu za natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:


  • životopis
  • dokaz o završenoj srednjoj školi (preslik svjedodžbe)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
  • dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice ili elektronski ispis staža iz HZMO-a)
  • dokaz o položenom vozačkom ispitu za B kategoriju (preslik vozačke dozvole)
  • uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci (preslik)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

            Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom «ZA NATJEČAJ» na adresu: HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ, Matoševa 9, Zagreb (nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati).

 
 
  
Ravnateljica
Ankica Pandžić, prof. 


Objava, 26.06.2014.