Natječaj za radno mjesto voditelj tehnike Ansambla LADO

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg maršala Tita 6a,  raspisuje
 

NATJEČAJ
za radno mjesto voditelj tehnike Ansambla LADO, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 
 
Uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog smjera,
  • poznavanje jednog svjetskog jezika,
  • poznavanje rada na osobnom računalu,
  • vozačka dozvola C kategorije.
 
Prijavi je potrebno priložiti:
  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik),
  • domovnicu (preslik),
  • vozačka dozvola (preslik),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, izvornik).
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja moguće je provesti testiranje i intervju (razgovor) radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Zainteresirani kandidati mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
 
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "za natječaj"
Trg maršala Tita 6a
10000 Zagreb
 

 


Objava, 12.03.2014.