Natječaj za radno mjesto dokumentarist/dokumentaristica - pripravnik/pripravnica

Na temelju članka 27. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu, ravnateljica Galerije Klovićevi dvori raspisuje
 
 
NATJEČAJ
za prijem zaposlenika na upražnjeno radno mjesto
 
 
1.   DOKUMENTARIST/DOKUMENTARISTICA - PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA
 
- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme
 
 
Uvjeti:
  • magistar/magistra povijesti umjetnosti i hrvatskog jezika i književnosti odnosno drugih srodnih društvenih znanosti (VSS)
  • aktivno znanje engleskog i još jednog stranog jezika
  • poznavanje rada na računalu - prednost poznavanje rada u programu za obradu sekundarne muzejske dokumentacije (S++)
  
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
  • životopis
  • uvjerenje o završenom školovanju
  • presliku domovnice i osobne iskaznice.
  
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI, Jezuitski trg 4, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
 
O rezultatu izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
 
 
Galerija Klovićevi dvori
Ravnateljica:
dr. sc. Marina Viculin


 
Objava, 26.02.2014.