Natječaj za radno mjesto: viši/a fizioterapeut/kinja - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg maršala Tita 15


objavljuje
N A T J E Č A J

 
                                              za popunu slobodnih radnih mjesta  


1. VIŠI FIZIOTERAPEUT-1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

- završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij  fizioterapije, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07).
- 1 godina radnoga iskustva
- probni rad 3 mjeseca,


Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog dopusta.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
 Objava, 4.11.2014.