Natječaj za kazališne umjetnike - Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA pl. ZAJCA RIJEKA    r a s p i s u j e
 

N A T J E Č A J
za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje slijedećih poslova:
 

(1) „član orkestra Opere-I klarinet s obvezom III“, jedan izvršitelj,
(2) „član orkestra Opere-II fagot“, jedan izvršitelj,
(3) „član orkestra Opere-II truba“, jedan izvršitelj,
(4) „pjevač-član opernog zbora“, jedan izvršitelj,
(5) „referent za odnose s javnošću”.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, (m/ž).
 
Uvjeti za kandidate/kandidatkinje za poslove pod (1) do (4):
  • završena muzička akademija,
  • da s uspjehom polože audiciju.
 
Uvjeti za kandidate/kandidatkinje za poslove pod (5):
  • društveni ili humanistički smjer (VSS, VŠS),
  • poznavanje jednog stranog jezika,
  • poznavanje rada na PC.
 
Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu za poslove pod (1) do (4)obvezno prilažu: životopis i fotopresliku diplome muzičke akademije, a za poslove pod (5) životopis i dokaz o završenom obrazovanju društvenog ili humanističkog smjera kojim su stekli visoku ili višu stručnu spremu (fotopreslika diplome).

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se osobno ili poštom na adresu Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka s naznakom na koji se posao prijava odnosi, (npr. „član orkestra Opere-I fagot s obvezom III“, „pjevač-član opernog zbora“, “referent za odnose s javnošću” i dr.), ili na adresu e-pošte: zajc@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu mail poruke na koji se posao prijava odnosi, a životopis i fotopreslika diplome dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima za poslove pod (1) do (4) obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.
Audicija će se održati u zgradi kazališta na dan 16.09.2014. godine. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati/kandidatkinje će biti pravovremeno obaviješteni.
S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u skladu s Zakonom o kazalištima i općim aktima.

Za poslove pod (5) zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme prema odredbama Zakona o radu i općim aktima Kazališta uz uvjet probnog rada u trajanju od pet mjeseci.
Prije donošenja odluke o izboru kandidata/kandidatkinje za poslove navedene pod (5) može se obaviti prethodna provjera radnih sposobnosti.

Natječaj je otvoren deset (10) dana od dana objave u kojem roku se zaprimaju prijave na naprijed navedeni način.
Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.
 
 
 
Objava, 31.08.2014.