Natječaj za radno mjesto: muzejski tehničar/ka (fotograf/kinja) - Gradski muzej Varaždin

Gradski muzej Varaždin
Strossmayerovo šetalište 7,
Varaždin
 
Na temelju članka 41. Statuta Gradskog muzeja Varaždin ravnatelj Gradskog muzeja Varaždin donosi sljedeći
 
 
JAVNI  NATJEČAJ
za radno mjesto:
 
  1. Muzejski tehničar/ka (fotograf/kinja) - vježbenik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
      Uvjeti:
-       Završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju - gimnazija ili škola tehničkog smjera.
 
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 
-          životopis,
-          domovnicu,
-          svjedodžbu o završenoj srednjoj školi,
-          uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci).  
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Postupak oglasa obuhvaća uz formalne uvjete i provjeru znanja (testiranje) sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta, provjere znanja na računalu i intervju.

Način objavljivanja prethodne provjere znanja, iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja, bit će objavjeni na Web stranici Muzeja, www.gmv.hr, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana izbora.

Prijave se podnose na adresu: Gradski muzej Varaždin, Strossmayerovo šetalište 7, 42000 Varaždin, s naznakom „za natječaj“.

 
                       
 
                                                                                              Gradski muzej Varaždin
 
 
Objava, 29.10.2014.