Natječaj za izbor kandidatkinje za obavljanje slijedećih poslova: solistica Opere - velike i srednje uloge (mezzosopran) - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA pl. ZAJCA RIJEKA    r a s p i s u j e
 
 
N A T J E Č A J

za izbor kandidatkinje za obavljanje slijedećih poslova:
  • solistica Opere - velike i srednje uloge (mezzosopran), jedna izvršiteljica
 
 
Uvjeti za kandidatkinje:
  • završena muzička akademija,
  • 5 godina kao pjevačica u operi
  • da s uspjehom polože audiciju.
 
Kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis i fotopresliku diplome muzičke akademije, kao i dokaz o traženom radu/radnom iskustvu od 5 godina kao pjevačice u operi, (potvrda poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom radu, ili drugi odgovarajući dokaz kojim se potvrđuje rad/radno iskustvo u trajanju od 5 godina u operi).

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se osobno ili poštom na adresu Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka s naznakom „solistica Opere-velike i srednje uloge“, ili na adresu e-pošte: zajc@hnk-zajc.hr uz navođenje naprijed navedene naznake u Predmetu mail poruke, a životopis i fotopreslika diplome kao i traženi dokazi dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf formatu.

Kandidatkinje koje udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati u zgradi kazališta. O točnom datumu i vremenu održavanja audicije kandidatkinje će biti pravovremeno obaviještene.

S kandidatkinjom koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u skladu s Zakonom o kazalištima i općim aktima.

Natječaj je otvoren deset (10) dana od dana objave u kojem roku se zaprimaju prijave na naprijed navedeni način.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.
 
 
 

Objava, 18.9.2014.