Natječaj za radno mjesto: računovodstven-i/a referent/ica // manipulant/ica - Muzejski dokumentacijski centar

Muzejski dokumentacijski centar
Ilica 44, 10 000 Zagreb

objavljuje
NATJEČAJ
 
 
za radno mjesto Računovodstven-i/a referent/ica // manipulant/ica 
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 
Opći uvjeti:

a) SSS ekonomskog, tehničkog, matematičkog ili općeg smjera


Posebni uvjeti:

a) najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
b) aktivno poznavanje 1 svjetskog stranog jezika
c) poznavanje rada na PC-u


Prijavi za natječaj potrebno je priložiti:

1. dokaz o stručnoj spremi
2. ispis evidencije radnog staža
4. životopis
5. detaljan popis i opis obavljanih poslova


Prijave se šalju na: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10 000 Zagreb, s naznakom »Prijava na natječaj  Računovodstven-i/a referent/ica // manipulant/ica  – ne otvaraj« i primaju se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama (25.07.2014.). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u obzir. Kandidati će o testiranju i/ili kvalifikacijskom razgovoru, užem izboru i rezultatima natječaja biti obaviješteni putem službenih stranica MDC-a www.mdc.hr.


Ravateljica MDC-a:

Višnja Zgaga, prof.