Natječaj za radno mjesto telefonist - portir u Hrvatskom povijesnom muzeju

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12)  muzejska ustanova Hrvatski povijesni muzej iz Zagreba, Matoševa 9, raspisuje

 
N A T J E Č A J
 
za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom povijesnom muzeju
za radno mjesto:
 
Telefonist - portir

 
- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka radnika s bolovanja
 
Uvjeti:
  • SSS
  • 3 mjeseca radnog iskustva na sličnim poslovima

Prednost:

  • poznavanje jednog svjetskog jezika

 Uz pismenu prijavu za natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  • životopis
  • dokaz o završenoj srednjoj školi (preslik svjedodžbe)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
  • dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice ili elektronski ispis staža iz HZMO-a)
  • uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci (preslik)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom «ZA NATJEČAJ» na adresu: HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ, Matoševa 9, Zagreb (nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati).

 
 
  
Ravnateljica
Ankica Pandžić, prof.
 
Objava, 13.03.2014.