Natječaj za radna mjesta: plesač-pjevač - Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg maršala Tita 6a,  raspisuje
 
 
NATJEČAJ
za radna mjesta:
 
 
-plesač-pjevač, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
-plesač-pjevač, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme-zamjena za zaposlenicu koja je privremeno nesposobna za rad zbog komplikacija u svezi trudnoće i porođaja 
 
Uvjeti:
 
- SSS
- prolazak na audiciji
 

Prijavi je potrebno priložiti:

-životopis s fotografijom i naznakom visine i težine,
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik),
-domovnicu (preslik),
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, izvornik).
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 

Zainteresirani kandidati mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
 


Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "za natječaj"
Trg maršala Tita 6a
10000 Zagreb


Objava, 15.10.2014.