Natječaj za imenovanje pomoćnika intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu

U skladu s člankom 18. st. 1. t. 14. i članaka 38., 39. i 43. Statuta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, v. d. intendanta raspisuje


NATJEČAJ

za imenovanje pomoćnika intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu:

1. poslovni ravnatelj (ž/m)

Za pomoćnika intendanta – poslovnog ravnatelja Kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07): s područja društvenih znanosti;

– pet godina radnog staža;

– znanje najmanje jednoga stranog jezika.

Pomoćnika intendanta – poslovnog ravnatelja imenuje Kazališno vijeće, a na prijedlog intendantice na vrijeme od 4 godine, odnosno na razdoblje trajanja mandata intendanta.

Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta, te životopis, podnose se Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, Trg maršala Tita 15, Zagreb, u roku od 15 dana od objave natječaja u dnevnom tisku s naznakom: »Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – poslovnog ravnatelja – ne otvaraj«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

2. pomoćnik intendanta – ravnatelj opere (ž/m)

Za pomoćnika intendanta – ravnatelja Opere može biti imenovana osoba koja ispunjava

sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), s područja humanističkih znanost ili umjetničkog područja;

– da je istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području glazbeno-scenske umjetnosti;

– pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti;

– znanje najmanje jednog stranog jezika.

Uz prijavu kandidat dostavlja i prijedlog četverogodišnji program svog rada.

Pomoćnika intendantice – ravnatelja Opere imenuje Kazališno vijeće, a na prijedlog intendantice na vrijeme od 4 godine, odnosno na razdoblje trajanja mandata intendanta.

Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta, te životopis, podnose se Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, Trg maršala Tita 15, Zagreb, u roku od 15 dana od objave natječaja u dnevnom tisku s naznakom »Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – ravnatelja Opere – ne otvaraj.«

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

3. pomoćnik intendanta – ravnatelj drame (ž/m)

Za pomoćnika intendanta – ravnatelja Drame može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), s područja humanističkih znanost ili umjetničkog područja;

– da je istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području kazališne umjetnosti;

– pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti;

– znanje najmanje jednoga stranog jezika.

Uz prijavu kandidat dostavlja i prijedlog četverogodišnjeg programa svoga rada.

Pomoćnika intendantice – ravnatelja Drame imenuje Kazališno vijeće, a na prijedlog intendantice na vrijeme od 4 godine, odnosno na razdoblje trajanja mandata intendanta.

Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta te životopis, podnose se Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, Trg maršala Tita 15, Zagreb, u roku od 15 dana od objave natječaja u dnevnom tisku, s naznakom »Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – ravnatelja Drame – ne otvaraj.«

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

4. pomoćnik intendanta – ravnatelj baleta (ž/m)

Za pomoćnika intendanta – ravnatelja Baleta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), s područja humanističkih znanost ili umjetničkog područja ili da je istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području baletne kazališne umjetnosti;

– pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti;

– znanje najmanje jednog stranog jezika.

Uz prijavu kandidat dostavlja i prijedlog četverogodišnji program svoga rada.

Pomoćnika intendantice – ravnatelja Baleta imenuje Kazališno vijeće, a na prijedlog intendantice na vrijeme od 4 godine, odnosno na razdoblje trajanja mandata intendanta.

Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta te životopis, podnose se Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, Trg maršala Tita 15, Zagreb, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku s naznakom: »Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – ravnatelja Baleta – ne otvaraj«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok dostave prijava je 15 dana od objave u tisku.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Kazališta.

U roku od 15 dana po zaključenju natječaja intendant Kazališta predlaže Kazališnom vijeću kandidata za imenovanje radnika iz članka 38. Statuta, odnosno poslovnog ravnatelja te pomoćnike intendanta – ravnatelja Opere, ravnatelja Drame i ravnatelja Baleta.

Hrvatsko narodno
kazalište u Zagrebu 
Objava, 20.8.2014.