Poništenje dijela natječaja - Hrvatski restauratorski zavod

Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, p.p. 23, 10002 Zagreb objavljuje
 

 
PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA
 
 
objavljenog u Narodnim novinama br. 5/14 od 15.01.2014. i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stanici Ministarstva kulture i web stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda, urbroj: 143-01-721-1-MB-14 od 08.01.2014.g.:

za radno mjesto pod rednim brojem 1. restaurator-tehničar - tri (3) izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Restauratorskom odjelu Split, Odsjek za kamenu plastiku, Služba za odjele izvan Zagreba

za radno mjesto pod rednim brojem 2. konzervator-restaurator (m/ž), 2.1. pet (5) izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Restauratorskom odjelu Split, Odsjek za kamenu plastiku, Služba za odjele izvan Zagreba.
 
 
 
 
                                                                                Hrvatski restauratorski zavod
                                                                                                                  Zagreb


 
Objava,17.02.2014.