Natječaj za radno mjesto voditelja propagande i marketinga - Gradsko kazalište lutaka Split

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA
SPLIT, Tončićeva 1 
 
prijavljuje
potrebu za radnikom
 
 
1.    VODITELJ PROPAGANDE I MARKETINGA -1 izvršitelj m/ž
 
UVJETI:
 
- VSS* društvenog smjera,
- jedna godina radnog iskustva na sličnim poslovima,
- stručne, radne i organizacijske i komunikacijske sposobnosti,
- aktivno poznavanje jednog svjetskog jezika,
- poznavanje rada na PC-u
- pokusni rad dva mjeseca.
 
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice.
 
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave (19.02.2014.) na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
 
 
*pod pojmom VSS podrazumijeva se završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07).


GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA 
Objava, 19.02.2014.