Natječaj za radna mjesta: voditelj/voditeljica poslova za odnose s javnošću i administrativni tajnik/tajnica - Galerija Klovićevi dvori

JAVNA USTANOVA
GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
Jezuitski trg 4, 10000 ZAGREB

Na temelju članka 27. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu, ravnateljica Galerije Klovićevi dvori raspisuje


NATJEČAJ
 
za prijem zaposlenika na radna mjesta:

1. VODITELJ/VODITELJICA POSLOVA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
- završen diplomski studij društvenog usmjerenja (VSS)
- položen stručni ispit za kustosa/kustosicu
- najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- organizacijske i komunikacijske sposobnosti
- aktivno znanje engleskog i još jednog stranog jezika
- poznavanje rada na računalu.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u samostalnom vođenju projekata u kulturi i kreiranju
promidžbenih kampanja, te sposobnošću uspješnog istovremenog rada na više projekata.

2. ADMINISTRATIVNI TAJNIK/TAJNICA
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
- srednja stručna sprema ili završena gimnazija općeg ili društvenog smjera
- najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- aktivno znanje engleskog jezika
- napredno poznavanje rada na računalu.

Prednost će imati kandidati s radnim iskustvom na poslovima špedicije, izobrazbom u
području javne nabave, te znanjem još jednog stranog jezika.


Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

- životopis
- uvjerenje o završenom školovanju
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod 1.
- presliku domovnice i osobne iskaznice.


Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI, Jezuitski trg 4, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatu izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.Galerija Klovićevi dvori
Ravnateljica:
dr.sc. Marina Viculin

 
Objava, 8.8.2014.