Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - Muzejsko dokumentacijski centar

Muzejski dokumentacijski centar
Ilica 44, 10 000 Zagreb


objavljuje
NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
za radno mjesto MUZEJSKI INFORMATIČAR

Opći uvjeti:

- Završena VSS ili magistar struke, smjer informatika, računarstvo ili srodni studij

Posebni uvjeti:

- Informatička znanja
- Odlično poznavanje engleskog jezika


Prijave na:
dkrsnjavi@mdc.hr

Dostaviti:
1. dokaz o stručnoj spremi (kopija diplome)
2. životopis
3. zamolba za primanje na stručno osposobljavanje za rad
Kandidati će biti pozvani na testiranje.
Kandidati koji zadovolje temeljem testiranja, biti će pozvani na usmeno predstavljanje.
Kandidati će biti obaviješteni o gore navedenom putem e-maila i putem www.mdc.hr.


dkrsnjavi@mdc.hr


 
Objava, 25. srpnja 2014.