Natječaj za pripomoć korisnicima te pomoćni poslovi na sređivanju knjižnične građe - Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”
Koprivnica
 

PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM

 
Pripomoć korisnicima te pomoćni poslovi na sređivanju knjižnične građe (program javnih radova)
 
Uvjeti: Srednja stručna sprema (SSS)
 
Posebni uvjeti: poznavanje korištenja računala, komunikacijske vještine.

Specifični uvjeti rada: rad u smjenama, dvokratno, timski rad, terenski rad

Potreban broj izvršitelja: 4

Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme (na 6 mjeseci-javni radovi) u punom radnom vremenu.
 
Rok za podnošenje prijave:  04.06.2014.
 
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od zaključenja natječaja.
 
Uz zamolbu priložiti:
      -   Životopis
      -   Domovnicu
      -   Diplomu o završenom školovanju
 
Prijave se šalju na adresu:
 
Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica s naznakom ''za natječaj - Pripomoć korisnicima te pomoćni poslovi na sređivanju knjižnične građe (program javnih radova)''.
Objava, 28.05.2014.