Natječaj za radno mjesto voditelj odsjeka likvidature ulazne dokumentacije

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg maršala Tita 15
 
objavljuje  
 

 OGLAS
za popunu slobodnog radnog mjesta 
 
  
 

  1. VODITELJ ODSJEKA LIKVIDATURE ULAZNE DOKUMENTACIJE – 1 izvršitelj ž/m
 

UVJETI:
-  Završen integrirani preddiplomski  sveučilišni studij ili   specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07): s područja društvenih znanosti, polje ekonomije,
- 1 godine radnog staža,
-  Probni rad 2 mjeseca,
 - informatička pismenost,
  
Radni odnos zasniva se na neodređeno.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
 


Objava, 07.03.2014.