Natječaji Ministarstva kulture i medija za zapošljavanje

Napomena: Datum natječaja odnosi se na datum Odluke Ministarstva o raspisivanju natječaja, a ne na datum objave u 'Narodnim novinama' (Objava: Narodne novine - Službeni list RH - Oglasni dio).


7. svibnja 2021. - Ministarstvo kulture i medija raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u A) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za upravljanje rizicima i provedbu programa zaštite kulturne baštine, Služba za praćenje upravljanja rizicima i programa zaštite kulturne baštine, Stručni suradnik/ica (vježbenik) - 1 izvršitelj  
Vidi uvjete i tekst javnog natječaja >>> NN 49/2021