Natječaji Ministarstva kulture i medija za zapošljavanje

Napomena: Datum natječaja odnosi se na datum Odluke Ministarstva o raspisivanju natječaja, a ne na datum objave u 'Narodnim novinama' (Objava: Narodne novine - Službeni list RH - Oglasni dio).


17. 02. 2021. -  Na temelju članaka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o držav­nim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 22. Uredbe o ras­pisiva­nju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17 i 89/19), ministrica kulture i medija raspisuje Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva kulture.