Natječaji Ministarstva kulture i medija za zapošljavanje

Napomena: Datum natječaja odnosi se na datum Odluke Ministarstva o raspisivanju natječaja, a ne na datum objave u 'Narodnim novinama' (Objava: Narodne novine - Službeni list RH - Oglasni dio).23. srpnja 2021. - Ministarstvo kulture i medija raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u A) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Zadru, stručni suradnik/ica-konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj.
B) UPRAVA ZA MEDIJE I RAZVOJ KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA, Sektor za medije, Služba za razvoj medijskih politika i normativne poslove u medijima, Stručni suradnik/ica  - 1 izvršitelj.   
Vidi uvjete i tekst javnog natječaja >>>


19. srpnja 2021. - ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA
Ovom Odlukom obustavlja se Javni natječaj Ministarstva kulture i medija za prijam službenika na neodređeno vrijeme  koji je objavljen u “Narodnim novinama” broj 133. od 02. prosinca 2020. godine te na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva kulture i medija i to u dijelu koji se odnosi na radna mjesto pod točkom 1., stavcima B) i D).   
>>> Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja Ministarstva kulture i medija