Natječaji Ministarstva kulture i medija za zapošljavanje

Napomena: Datum natječaja odnosi se na datum Odluke Ministarstva o raspisivanju natječaja, a ne na datum objave u 'Narodnim novinama' (Objava: Narodne novine - Službeni list RH - Oglasni dio).
 

26. ožujka 2024. - ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA

Ovom Odlukom obustavlja se Javni natječaj Ministarstva kulture i medija za prijam vježbenika na neodređeno vrijeme  koji je objavljen u “Narodnim novinama” broj 150. od 15. prosinca 2023. godine te na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva kulture i medija i to u dijelu koji se odnosi na radna mjesta pod točkom 1., stavcima A) i B):
 
>>> Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja Ministarstva kulture i medija

 


23. veljače 2024. - ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA

Ovom Odlukom obustavlja se Javni natječaj Ministarstva kulture i medija za prijam službenika na neodređeno vrijeme  koji je objavljen u “Narodnim novinama” broj 150. od 15. prosinca 2023. godine te na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva kulture i medija i to u dijelu koji se odnosi na radna mjesta pod točkom 1., stavcima A), B), C), D), E, i F):

>>> Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja Ministarstva kulture i medija

 


 
11.1.2024. - Ministarstvo kulture i medija raspisuje OGLAS za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme:
A) GLAVNO TAJNIŠTVO,  Sektor za informatizaciju i tehničke poslove, Služba za tehničke poslove, Namještenik/ica IV. vrste- spremačica - 2 izvršitelja

 


15. prosinca 2023. - Ministarstvo kulture i medija raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme:

 
1. za prijam vježbenika u državnu službu u
 
A) GLAVNO TAJNIŠTVO
   Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni(regionalni) razvoj
   Služba za računovodstvo
  
Stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj  
  
 
B) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Osijeku
   
Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
  
 
C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Šibeniku
   
Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna i pokretna  kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
  
 
D) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Krapini
   
Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  

 
Vidi uvjete i tekst javnog natječaja >>> NN 150/2023
 

15. prosinca 2023. - Ministarstvo kulture i medija raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme:

1. za prijam službenika u državnu službu u
 
A) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Služba za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine
   
Viši inspektor/ica za zaštitu kulturnih dobara  - 1 izvršitelj  
  
 
B) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Šibeniku
   
Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
 
 
C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Zadru
   
Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
  
 
D) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Karlovcu
   
Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
  
 
E) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
   
Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
  
 
F) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Požegi
   
Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
  
  
G) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Osijeku
   
 Stručni referent/ica- dokumentarist  - 1 izvršitelj  

Vidi uvjete i tekst javnog natječaja >>> NN 150/2023


 


15. prosinca - ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA
 
Ovom Odlukom obustavlja se Javni natječaj Ministarstva kulture i medija za prijam vježbenika na neodređeno vrijeme koji je objavljen u “Narodnim novinama” broj 100. od 30. kolovoza 2023. godine te na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva kulture i medija i to u dijelu koji se odnosi na radna mjesta pod stavcima A), D), E) i G):

>>> Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja Ministarstva kulture i medija


 
15. prosinca - ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA
 
Ovom Odlukom obustavlja se Javni natječaj Ministarstva kulture i medija za prijam službenika na neodređeno vrijeme  koji je objavljen u “Narodnim novinama” broj 100. od 30. kolovoza 2023. godine te na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva kulture i medija i to u dijelu koji se odnosi na radna mjesta pod točkom 1., stavcima A), B), C), D), E, i F):

>>> Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja Ministarstva kulture i medija