Natječaji Ministarstva kulture i medija za zapošljavanje

Napomena: Datum natječaja odnosi se na datum Odluke Ministarstva o raspisivanju natječaja, a ne na datum objave u 'Narodnim novinama' (Objava: Narodne novine - Službeni list RH - Oglasni dio).21. rujna 2022. - Ministarstvo kulture i medija raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za prijam službenika u državnu službu u:

A) GLAVNO TAJNIŠTVO, Sektor za ljudske potencijale i javnu nabavu, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stručni referent/ica za otpremu pošte  - 1 izvršitelj  
B) GLAVNO TAJNIŠTVO, Sektor za informatizaciju i tehničke poslove, Služba za informatizaciju, Voditelj/ica Službe  - 1 izvršitelj  

Vidi uvjete i tekst javnog natječaja >>> NN 109/2022