Natječaji Ministarstva kulture i medija za zapošljavanje

Napomena: Datum natječaja odnosi se na datum Odluke Ministarstva o raspisivanju natječaja, a ne na datum objave u 'Narodnim novinama' (Objava: Narodne novine - Službeni list RH - Oglasni dio).


14. listopada 2020. - Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva kulture i medija: A) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI, B) UPRAVA ZA MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE, C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, D) UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE, E) UPRAVA ZA MEDIJE I RAZVOJ KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA. 
>>> Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija​ (NN 111/2020) 

 


12. listopada 2020. - ODLUKA O OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA 
Ovom Odlukom obustavlja se Javni natječaj Ministarstva kulture za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija Ministarstva kulture, koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 101 od 23. listopada 2019. godine. >>> Odluka o obustavi Javnog natječaja Ministarstva kulture