Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg maršala Tita 15
 
 
objavljuje
 

N A T J E Č A J

                                              za popunu slobodnih radnih mjesta   
 
 
1.     KOREPETITOR-1 izvršitelj m/ž
 
UVJETI:
 
- završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij  ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički dilpomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07); iz umjetničkog područja polje glazbene umjetnosti, studij klavira,
- probni rad 6 mjeseci,
- obvezna audicija
 
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine
 
2.     PJEVAČ OPERNOG ZBORA- 1 izvršitelj m/ž
 
UVJETI:
 
-        završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij  ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički dilpomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07); iz umjetničkog područja polje glazbene umjetnosti, studij pjevanja
-        probni rad u skaldu sa Zakonom o kazalištima
-        obvezna audicija
 
radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine.
 
3.     MAJSTOR MUŠKE KROJAČNICE- 1 izvršitelj m/ž
 
UVJETI:
 
-        SSS tekstilnog smjera ili VKV krojač
-        1 godina radnoga iskustva
-        Probni rad 2 mjeseca
 
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
 
 
 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg maršala Tita 15


 
Objava, 4.10.2014.