Natječaj za radno mjesto spremačica-dostavljačica - Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”
Koprivnica

 
Na temelju članka 25. Statuta Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica od 24.06.2003.  te Odluke Upravnog vijeća Knjižnice od 24.03.2014. godine (Urbroj: 193/14) raspisuje se

                                           

PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM

 

SPREMAČICA-DOSTAVLJAČICA
 
Uvjeti: osnovna škola.

Specifični uvjeti rada: dvokratno radno vrijeme, rad u smjenama

 
Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu
 
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme (do povratka radnice s bolovanja) u punom radnom vremenu.
 
Rok za podnošenje prijave:  01.04.2014.
 
Rok za obavještavanje o izboru: u zakonskom roku.
 
Uz zamolbu priložiti:
-          Životopis
-          Domovnicu
-          Svjedodžbu o završenom školovanju
 
Prijave se šalju na adresu:
Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica s naznakom ''za natječaj-SPREMAČICA-DOSTAVLJAČICA''.
 
 
 
 

Ravnateljica:
mr.sc. Dijana Sabolović-Krajina,
knjižničarska savjetnica

 

Objava, 25.03.2014.