Poništenje natječaja - Umjetnička akademija u Osijeku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku

 
 

Poništava  natječaj
 


 
1.         objavljen 25. srpnja  2012. godine u ''Narodnim novinama'' br. 85./12., ''Glasu Slavonije'' i na Internet stranici Umjetničke akademije u Osijeku:
       - za izbor jednog nastavnika u naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička reprodukcija glazbe (sviranje-Tambure)
 
2. objavljen  23. studenog 2012. godine u „Narodnim novinama“ br. 129./12., ''Glasu Slavonije'', pri HZZ - PS Osijek, Ministarstvu kulture i Internet stranici Umjetničke akademije u Osijeku:
         - za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje docenta i radno mjesto      docenta i sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto docenta za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe-sviranje (Klavir-glavni predmet)
                                     
                                           

                                                                                                                  DEKANICA

prof.dr.sc. Helena Sablić Tomić
 
                                                                                              
 
 
 

Objava, 20.11.2013.