Natječaj za radno mjesto voditelj/ica računovodstveno- knjigovodstvenog odjeljka

Na temelju Pravilnika u unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tiflološkog muzeja, Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama čl.25, NN 141/12 od 12. prosinca 2012. i Suglasnosti za zapošljavanje koju je donijelo Ministarstvo kulture, Klasa: 612-05/13-01/0078, Urbroj: 532-06-02-02/5-13-02  od 19.ožujka 2013., Tiflološki muzej raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
 
 
Za prijem zaposlenika:
 
VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENOG ODJELJKA
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
 
Uvjeti:
  • visoka stručna sprema ekonomskog smjera
  • radno iskustvo tri godine na istim ili sličnim poslovima
  • samostalnost u računovodstveno-financijskim poslovima sa znanjem izrade periodičnih i godišnjih obračuna
  • poznavanje rada na računalu
  • probni rad šest mjeseci
 
Način provjere radne i stručne sposobnosti: provjerom obavljenih poslova u probnom roku.
 
Uz pisanu prijavu na oglas potrebno je priložiti životopis, dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),  presliku diplome, dokaz o dosadašnjem radnom stažu (presliku radne knjižice), potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu ili sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme  u trajanju od 3 godine  te uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana).
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Tiflološkom  muzeju na adresu: Tiflološki muzej, Šenoina 34/III,  Zagreb, s naznakom “za natječaj”.
 
Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.Objava, 03.04.2013.