Natječaj za izbor kandidata u orkestru Opere Kazališta

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA pl. ZAJCA RIJEKA  raspisujeN A T J E Č A J
za izbor kandidata za obavljanje slijedećih poslova
u orkestru Opere Kazališta:
„član orkestra Timpani“, jedan izvršitelj, (m/ž)
 

 
Uvjeti za kandidate/kandidatkinje za člana orkestra Timpani:
  • završena muzička akademija,
  • 2 godine radnog iskustva kao profesionalni glazbenik,
  • da s uspjehom polože audiciju.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis i dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta: fotopresliku diplome muzičke akademije, fotopresliku radne knjižice i potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Prijave se dostavljaju na adresu: Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka, s naznakom „Natječaj za Timpane, ne otvarati“.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima prilikom izbora obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme uz pokusni rad od godine dana u skladu s odredbama čl. 42.  st. 1. i 3. Zakona o kazalištima i općih akata.

Natječaj je otvoren od 05.12.2013. do 20.12.2013. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

O datumu održavanja audicije kandidati/kandidatkinje biti će pravodobno obaviješteni.
Objava, 05.12.2013.