Natječaj za diplomiranog knjižničara - informatora

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica
 
Na temelju članka 23. točka 2. Statuta Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica te Odluke Upravnog vijeća Knjižnice od 05.07.2013. godine (Urbroj: 538/13) raspisuje se
                       

PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM
 
DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR – INFORMATOR U DJEČJEM ODJELU
 

 

Uvjeti:
- visoka stručna sprema (VSS)
- završen studij knjižničarstva, odnosno završen drugi visokoškolski studij uz dopunski studij knjižničarstva
 
Posebni uvjeti: znanje jednog stranog jezika, poznavanje korištenja računala, komunikacijske vještine, poznavanje i primjena socioloških i pedagoških metoda u radu s korisnicima, poznavanje i korištenje metodologije znanstveno-istraživačkog rada, spremnost za permanentno usavršavanje

Specifični uvjeti rada: rad u smjenama, timski rad

Probni rad 3 (tri) mjeseca
Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu
 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 
Rok za podnošenje prijave: 12.07.2013.
 
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od zaključenja natječaja.
 
Uz zamolbu priložiti:
-   Životopis
-   Domovnicu
-   Diplomu o završenom školovanju
 
Prijave se šalju na adresu:
Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica s naznakom ''za natječaj- dipl. knjižničar''.
 
 

Ravnateljica:
mr.sc. Dijana Sabolović-Krajina,
knjižničarska savjetnica

 

Objava: 05.07.2013.
 

(tekst natječaja u pdf-u